Revitalizace vnitrobloku Labe

Jedná se o prostor v těsné blízkosti Masarykova náměstí, který má nevyužitý potenciál. Nachází se tu příjemná kavárna, dětské hřiště, a na rozdíl od náměstí zde není průjezdná silnice. Mohlo by se tedy jednat o ideální místo k odpočinku a relaxaci pro místní obyvatele i turisty. Vnitroblok je ale nutné revitalizovat. Navrženy jsou následující způsoby – částečná výměna povrchu dlaždic zatravněnými rošty, ozelenění prostoru, umístění laviček, opravy zídek a hřiště.
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:

Nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu.

Prostranství je řešeno v rámci úprav prostranství průchdu, parkoviště a přilehlé zeleně.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny místní změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě i místní povodně. Opatřením snižujícím dopady těchto negativních jevů jsou prvky tzv. modrozelené architektury, například zelené střechy. Jeden z nejvýznamnější prvků jsou i zelené propustné povrchy.

Projekt má za cíl podpořit modrozelenou infrastruktury využitím propustného povrchu AS-TTE roštů. V souladu s rozpočtem by bylo možné instalovat cca 250 m2 zatravněných roštů (celá plocha, cca 900 m2, by, bohužel, přesáhla povolený rozpočet prima nápadu). Výrobky řady AS-TTE ROŠT jsou vyráběny z recyklovaných směsných plastů a mají dlouhodobou životnost. Ve svém působení na životní prostředí jsou prokazatelně neutrální a značně odolné vůči ultrafialovému záření. Systém nabízí ekologické řešení jak pro zpevnění zelených ploch, tak i pro zpevněné povrchy všeho druhu ( cesty pro pěší, vjezdy do ulic, parkoviště). Cena úpravy povrchu tvořeném rošty je srovnatelná se zámkovou dlažbou či asfaltovým povrchem.

Do prostoru vnitrobloku by bylo vhodné umístit více zeleně (např. vyvýšené truhlíky s květinami) a zajistit možnost posezení ve stínu stromu (např. vysazením stromu Javor babyka, který snáší extrémní sucha i zasolení). Stromy mají ve městě nezastupitelnou ochlazovací funkci a městu prospívají jako cenná výkonná klimatizace.

Nedílnou součástí návrhu projektu je umístění laviček k pohodlnému odpočinku a instalace odpadkových košů.

Zapotřebí je také opravit stávající zídku kolem dětského hřiště a bývalé kamenné studny. Zídka kolem hřiště se dá po opravě využít k sezení.

Dětské hřiště, které se ve vnitrobloku nachází, je v pronájmu kavárny Kriskros. Místo rády využívají rodiny s dětmi, bohužel však často dochází k jeho ničení. V rámci projektu je i navrženo poskytnout nájemci jednorázovou částku na opravu hřiště, aby mohl celý prostor vnitrobloku vyniknout a sloužit občanům.

Díky propracované modrozelené infrastruktuře můžeme ve městech tvořit místa, která umožňují lidem příjemný odpočinek a regeneraci. Tak pojďme do toho!

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

vnitroblok mezi ulicemi Michalovická a F. X. Procházky

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Nerealizovatelný z důvodu překročení finančního limitu. Prostranství je řešeno v rámci úprav prostranství průchdu, parkoviště a přilehlé zeleně.

Nejnovější návrhy