Status návrhu: Realizovatelné

Návrat včel a úlů na Skalku

Návrat včel a úlů na Skalku

Ke klášterům patřily od pradávna včelí úly. Včely byly chovány pro med a produkci vosku. Voskové svíce jsou součástí liturgických obřadů. Záměrem projektu je přiblížit návštěvníkům klášterního areálu Skalka tradici chovu včel v areálech klášterů.
Projekt předpokládá instalaci tří včelami osazených úlů v areálu Skalka a několika informačních panelů o historii chovu včel a významných včelařích z řad řeholníků.

Záchrana kostelíka sv. Maří Magdaleny

Záchrana kostelíka sv. Maří Magdaleny

Při pohledu na kostel sv. Maří Magdaleny si lze všimnout jak vlhkost devastuje fasádu kostela. Pomalu ale jistě vlhkost odfukuje omítku a barvu kostela. To vše kvůli nefunkčnímu odvodnění kolem kostela. Myšlenkou návrhu je obnovit odvodnění, které z důvodu poklesu terénu přestalo fungovat a zachránit tak vzhled kostela.

Uzamykatelné boxy na kola

Uzamykatelné boxy na kola

Postavit v blízkosti autobusové zastávky směr Praha uzamykatelné boxy
na kola. Zastřešené. Hlídané kamerami s napojením na MP. Oříšek muže
byt vymyslet konstrukci tak, aby boxy nezabíraly příliš místa a měly
dostatečnou kapacitu (=jistota uložení kola pro spěchající na bus). Vyřešit
problematiku blokování boxu. Na řevnickém nádraží je tuším něco
podobného.