Rozšíření a úprava jízdárny pro děti v areálu v DDM Sova Cheb

Projekt se týká rozšíření a úprav jízdárny v prostorách areálu DDM Sova v Chebu. Jízdárna je využívána na různé dětské akce, soutěže, tábory a kroužky. Jízdárna slouží již několik let a tak by jistě renovaci uvítala.
Autor(ka): Petra Korelusová
Realizované, Vybrané v hlasování
2020
Sdílet:

 

Popis realizace:

Cílem úprav bylo rozšíření jízdárny a zlepšení kvality jejího povrchu včetně vybudování drenáže, kvůli jejíž dosavadní absenci býval celý prostor v období dešťů podmáčený a tvořily se tam kaluže.

Po dohodě s navrhovatelkou bylo zvoleno maximální rozšíření jízdárny, které bylo možné bez zásahů do okolní vzrostlé zeleně. Vybudována byla nová drenážní vrstva, na kterou byl položen křemičitý písek s příměsí drcené geotextilie, tedy povrch používaný v profesionálních jízdárnách. Celý prostor byl také nově oplocen.

Realizující odbor: odbor investiční, Ing. Věra Tomsová

Dokončení realizace: říjen 2020

Jízdárna - původní stav - náhled Jízdárna - úpravy

Odůvodnění:

Dům dětí a mládeže Sova vede děti a mládež k užitečnému trávení volného času již mnoho let. Nabízíme spoustu sportovních, uměleckých, výtvarných a přírodovědných kroužků, akcí a táborů. Nabídka je opravdu pestrá. Jako jedni z mála máme také velkou přírodovědnou stanici, která se dělí na vnější a vnitřní expozici. Vnější část expozice, která se nachází v prostorách zahrady, je dokonce přístupná pro veřejnost. Díky tomu se mohou děti se zvířaty blíže seznámit. Jedním z hlavních zájmových útvarů týkajících se zvířat je kroužek jezdectví. Díky velkému zájmu jsme museli navýšit počet koní pro potřeby těchto kroužků. Nyní při kroužcích využíváme naše 3 klisny. Kvůli navýšení počtu dětí a hlavně koní bychom potřebovali zvětšit a vylepšit naši jízdárnu. Jízdárna, kterou nyní využíváme, byla stavěna na práci s jedním nebo maximálně se dvěma koňmi najednou. Nyní využíváme koně tři a tím pádem je pro nás jízdárna malá. Jízdárna se využívá i na jiné věci. Díky spolupráci se spolkem Hiporehabilitace a canisterapie Falco zde mohou členové spolku provozovat hiporehabilitaci se svými handicapovanými klienty. Dále se jízdárna využívá při různých akcích jako je Den dětí, při exkurzích pro školy a školky, táborech atd. Naše akce a kroužky navštěvují i klienti z DOZP Vilík a Útočiště o.p.s. Rozšíření jízdárny by bylo velkým přínosem.  Rádi bychom jízdárnu rozšířili a nechali udělat pískový povrch. Nyní je povrch přírodní (tráva, hlína). V zimních měsících se zde tvoří bahno a louže, a to nám ztěžuje práci. Pokud by byl písek, netvořily by se louže a bahno, a tím pádem bychom mohli jezdit i v zimních měsících bez problémů. Při akcích a exkurzích můžeme na větší jízdárně udělat více stanovišť. Dalším velkým přínosem při zvětšení jízdárny bude větší bezpečnost dětí při práci se zvířaty.  Díky větší jízdárně mohou děti dodržovat větší (bezpečnější) rozestupy při jízdě na koních.

Popis:

Jízdárnu bychom rozšířili o pár metrů do šířky a do dálky. Jelikož směr rozšíření je z kopce, udělalo by se ztracené bednění, které by svah vyrovnalo a zpevnilo. Do části pro zvětšení by se navozila zemina a štěrk, a jako finální povrch po celé jízdárně by se navozil písek.

Jízdárna slouží již mnoho let a svá nejlepší léta už má za sebou. Zvětšenou jízdárnu bychom využívali i nadále na akce, kroužky, tábory, exkurze atd. O letních prázdninách bude moci prostory jízdárny využívat i široká veřejnost, stejně jako jiná hřiště v areálu DDM. Přikládám fotky a návrhy dětí, jak si představují svou vysněnou jízdárnu.

 

Odhadované náklady

499420 Kč
Pozn.:

Předpokládané náklady:

Rozepsané ceny jsou z cenové nabídky a jsou vedeny bez DPH

Výkopové práce                                                             20 800 kč
Betonování základů                                                     45 000 kč
Ztracené bednění                                                         75 400 kč
Betonování bednění                                                   87 500 kč
Navážka zeminy                                                            53 000 kč
Štěrk                                                                                32 000 kč
Písek                                                                                30 000 kč
Armatura                                                                        12 000 kč
Hutnění                                                                          8 000 kč
Doprava                                                                          20 000 kč
Režie zhotovitele a náklady s tím spojené               28 696 kč

Umístění

Areál Domu dětí a mládeže Sova Cheb,

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy