„Za mě dobrý“ – zkušenosti koordinátorky se zaváděním participativního rozpočtu v Českém Brodě

PI
PI

Nedávno jste dokončili první ročník participativního rozpočtu, jak se Vám povedl?

Za mě dobrý. V Českém Brodě máme spoustu lidí, kteří jsou aktivní ve veřejném životě a neziskových organizacích, rádi a nezištně dělají něco pro druhé. Nebylo tedy těžké se s nimi spojit a vtáhnout je do hry. Výsledkem bylo podání 29 návrhů, z nichž 27 postoupilo do konečného hlasování. To považuji za výborný výsledek, na který jsem pyšná. Od startu k cíli je dlouhá cesta. Za celým procesem jsou hodiny a hodiny práce, které nejsou na první pohled vidět. V první fázi je důležitý osobní přístup a nadšení pro věc, které musí umět každý koordinátor předávat dál.

Dostál průběh vaším očekáváním?

Zatím ano. Řídím se však rčením: “Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.” V současné době jsme na počátku realizace dvou vítězných projektů, které bychom měli mít hotové do konce roku 2021.

Co pro Vás bylo nejnáročnější a jak se Vám to podařilo překonat?

Rozhodně komunikace napříč úřadem a aktivní zapojení úředníků z dotčených odborů.  Musela jsem vzbudit jejich zájem a někdy i osobní angažovanost. Naštěstí jsem měla podporu starosty a místostarosty.

Vidíte zpětně nějaké chyby?

Jediné mínus které vidím na celém procesu je dlouhé schvalování pravidel a odkládání startu projektu.

Jaké jsou vaše plány do budoucna?

Neuhnout z cesty. Během června vyhodnotit pilotní ročník a následně se sejít se všemi navrhovateli – úspěšnými i neúspěšnými. Přizvat i další zájemce z řad široké veřejnosti a také připravit podklady pro zastupitele. Právě oni totiž rozhodnou o dalším vývoji participativního rozpočtu. Mým snem je mít v rozpočtu pro občany Českého Brodu k dispozici jeden milion korun, ale v příštím roce je to podle mě nereálné. Budu ráda, když zastupitelé odsouhlasí stejnou částku jako první rok, což bylo celkem tři sta tisíc korun.

Co byste poradila těm, kteří chtějí s participativním rozpočtem začít?

Hlavně aby se toho nebáli. Aby si našli na radnici spojence, nejlépe starostu nebo někoho z radních. Bez politické podpory zůstane každý dobrý nápad jen v šuplíku. Nesmí se vzdát, když to nevyjde na první pokus. To mluvím z vlastní zkušenosti. My jsme o participativním rozpočtování začali vážně hovořit na podzim roku 2017 a první návrhy občané mohli posílat až v prosinci 2020.

Jakou roli měla v prvním ročníku Agora CE?

Zásadní. S Agorou spolupracujeme už řadu let při názorovém průzkumu veřejnosti. Vždy jsme s jejich prací byly spokojeni, a proto jsme si je vybrali. Nejvíce oceňuji pomoc při sestavení pravidel a dodání grafických podkladů, s kterými koresponduje i náš nově vytvořený web www.brodacibrodu.cz. Jsem velmi ráda i za bezproblémové zajištění SMS hlasování, které přineslo přehledné výsledky. Jmenovitě bych chtěla poděkovat panu Vojtěchovi Černému, který mě celým procesem provedl a připravil mě na jeho možná úskalí.

Petra Ištvániková – koordinátorka participativního rozpočtu.

Petra má v Českém Brodě na starosti vztah s veřejností, takže kromě rozpočtu řeší veškeré další projekty a činnosti, kterými město posiluje participaci občanů.

Další příspěvky

aktualita_participatvní__komprim_2022

Po Covidové pouze se města opět vracejí k participativnímu rozpočtu

Štěpán, náš školitel, představuje jak probíhá participativní rozpočtování v brandýsko-staroboleslavském PRima nápadu

„Studenti tvoří město“ aneb mládež zapojená do participativního rozpočtu

science with humana face

Srovnávací analýza doporučuje zavádění menších, lokálních participativních rozpočtů