Centrum analýz regionálních politik při  Katedře politologie a mezinárodních vztahů ZČU provedlo srovnání participativního rozpočtování v Chomutově a Příbrami. Analýza ukázala, že participativní rozpočty v městech Chomutov a Příbram se staly zavedenou součástí samosprávy, přičemž vývoj v obou obcích vykazuje mnohé podobnosti.

Při analýze se ukázalo, že v minulosti byl největším problémem nedostatek času pro realizaci vítězných návrhů, který byl v obou případech řešen prodloužením celého cyklu z jednoho roku na dva, tj. soutěž se vyhlašuje každé dva roky. Do současnosti přetrvávají problémy se snižováním účasti na hlasování a hlasování osob bez přímé vazby na dané město, které ale není možné řešit bez zvýšení administrativní náročnosti a prahu pro participaci.

Závěrem textu je doporučeno zavádění menších, lokálních participativních rozpočtů. Celý text policy paperu je dostupný na tomto odkazu.