„Studenti tvoří město“ aneb mládež zapojená do participativního rozpočtu

Štěpán, náš školitel, představuje jak probíhá participativní rozpočtování v brandýsko-staroboleslavském PRima nápadu
Štěpán, náš školitel, představuje jak probíhá participativní rozpočtování v brandýsko-staroboleslavském PRima nápadu

Společnost Agora CE připravila pro mladé lidi ve věku 13 – 19 let vzdělávací workshop, na kterém se dozví, jak funguje participativní rozpočet v jejich městě, jak se do něj mohou zapojit i to, jak jinak se mohou aktivně občansky angažovat. Na programu se také pod vedením lektorů zamyslí nad tím, jaké problémy ve svém městě vnímají a ty pak v menších skupinách rozpracují jako návrhy do participativního rozpočtu.

Zážitek je pro mladé lidi umocněn tím, že na workshopu spolupracují také s koordinátorem či koordinátorkou participativního rozpočtu města, kteří jim pomáhají se nad nápadem zamyslet objektivně a zpracovat ho do realizovatelné podoby. Své návrhy prezentují politickým představitelům městě, kteří jim k nápadům dají důležitou zpětnou vazbu a další podněty. Workshop tak jedinečným způsobem otevírá na lokální úrovni dveře ke komunikaci mladé generace a místních politických představitelů. Rozuměj, studenti se okamžitě mohou zapojit se svým nápadem do participativního rozpočtu v jejich městě. Vědí, jak ho podat. Vědí, jestli je v pro město realizovatelný. Vědí také, co musí podniknout dál, pokud chtějí aby ho město zrealizovalo.

Agora takových workshopů zrealizuje minimálně 11 v následujícím školním roce. Programy jsou realizovány v rámci projektu Studenti tvoří město spolufinancovaném z programu Erasmus+.

V případě zájmu o uskutečnění programu pro vaši školu nebo ve vašem městě, kontaktujte koordinátorku projektu Pavlu Bednárikovou: pavla.bednarikova@agorace.cz.

Další příspěvky

aktualita_participatvní__komprim_2022

Po Covidové pouze se města opět vracejí k participativnímu rozpočtu

PI

„Za mě dobrý“ – zkušenosti koordinátorky se zaváděním participativního rozpočtu v Českém Brodě

science with humana face

Srovnávací analýza doporučuje zavádění menších, lokálních participativních rozpočtů