Města využívají participativní rozpočtování stále častěji

statistika
statistika

Nejdůležitější oblasti pro hodnocení participativního rozpočtování  každoročně od roku 2015 sleduje naše nevládní organizace Agora CE. Těmito oblastmi jsou účast občanů a to, do jaké míry s nimi politici sdílí své pravomoci a umožní rozhodovat o financích občanům samotným.

Sledujeme proto, kolik lidí aktivně podá návrh. Následně také jaké je procento občanů rozhodujících v hlasování o tom, jak bude naloženo s finančními prostředky participativního rozpočtu. Počet návrhů, se kterými občané přicházejí, je pro nás hlavním ukazatelem aktivity občanů. Podání návrhu totiž vyžaduje od občana často mnoho energie a indikuje ochotu a potřebu občanů měnit věci kolem sebe.

První dva grafy tedy detailně ukazují, jak se na tvorbě participativního rozpočtu podílejí samotní občané. Nejúspěšnější obce dosahují více jak pěti podaných návrhů na 1000 obyvatel. Nejvíce aktivních lidí tak najdeme mezi obyvateli menších obcí. Jinak tomu je v případě druhého indikátoru – účastí lidí na hlasování. Tady jsou na špici spíše menší obce. Opět je to jako loni Golčův Jeníkov, kde se zapojilo tolik hlasujících jako je 1/4 obyvatelstva. Takového výsledku žádné jiné město ještě nedosáhlo.

 

 

 

Druhé dva grafy zobrazují, kolik prostředků bylo do participativního rozpočtu vloženo. Kromě rozhodnutí politiků o samotném zavedení participativního rozpočtu v obci je zcela zásadní, kolik financí do participativního rozpočtu pošlou. Měříme to dvěma způsoby, jednak podílem participativního rozpočtu na celkových výdajích obce a také tím, kolik investují do jednoho svého občana. Nejvíce v poměru k výdajům na participativní rozpočet vynaložila, stejně jako loni malá obec Golčův Jeníkov. Více jak 2% v poměru k celkovým výdajům vynakládají také Býčkovice. Žebříček s nejvyšší částkou na jednoho občana už nevedou jako ve všech předchozích letech středočeské Říčany, ale opět malé obce s Golčovým Jeníkovem v čele.

 

 

Další příspěvky

aktualita_participatvní__komprim_2022

Po Covidové pouze se města opět vracejí k participativnímu rozpočtu

PI

„Za mě dobrý“ – zkušenosti koordinátorky se zaváděním participativního rozpočtu v Českém Brodě

Štěpán, náš školitel, představuje jak probíhá participativní rozpočtování v brandýsko-staroboleslavském PRima nápadu

„Studenti tvoří město“ aneb mládež zapojená do participativního rozpočtu