Participativní rozpočet jako efektivní nástroj pro občanskou participaci v Moldavsku

1
1

V letech 2019 – 2020 byl díky programu Transition Ministerstva zahraničních věcí realizován program Participatory Budget – effective tool for citizen participation in Moldova. Při realizace projektu organizace IDIS „Viitorul“ pracovala se zkušenosti Agory CE týkající se zapojení občanů do rozhodovacího procesu na místní úrovni a participativního rozpočtování. Česká zkušenost šířená v Moldavské republice přispěla k dobré organizaci aktivit v rámci projektu a k předcházení chyb, ke kterým by mohlo v tomto procesu dojít. Hned od začátku přispěl IDIS „Viitorul“ k uzavření dohody o partnerství týkající se provádění projektu s radnicí Budești a Ialoveni. V rámci municipality byly starosty zřízeny pracovní skupiny zástupců místních rad, občanské společnosti, státních zaměstnanců, aktivních občanů atd., které dále jmenovaly své koordinátory. V rámci pracovních skupin byla vypracována pravidla týkající se procesu participativního rozpočtování a to podle standardů stanovených společností Agora CE. Koordinátoři pracovních skupin z Budești a Ialoveni radnice byli vyškoleni ve čtyřech workshopech odborníky Agora CE a IDIS „Viitorul“. V rámci vzdělávacího procesu se naučili co je participativní rozpočtování, jak lze uspořádat interaktivní informační kampaň, jak napsat projekt, jak by měli být občané připraveni na fázi hlasování a jak lze hlasovat o předložených projektech. Následně organizace IDIS „Viitorul“ ve spolupráci s místními partnery zahájila a uspořádala dvě veřejná slyšení v radnici Budești a Ialoveni a připravovala řadu propagačních materiály. Během těchto akcí byly vyškoleny desítky občanů v tom, jak se mohou zapojit do participativního rozpočtování, byli vyškoleni v tom, jak psát projekty a jak hlasovat pomocí mobilních telefonů. Občané Ialoveni tak předložili 13 projektů a občané z Budești 14 projektů prezentovaných na stránkách k projektu, kde jsou k nalezení i všechny ostatní informace o probíhajících aktivitách. Na konci října, začátkem listopadu, byli občané zapojeni do procesu hlasování o projektech předkládaných na příslušných stránkách. V tomto smyslu se zapojilo 616 občanů obce Budești a Ialoveni 717 občanů, kteří se tak podíleli na tvorbě „jejich“ bezprostředního okolí. Celkově se jedná o cirka 10 % celkové populace obcí. V roce 2020 proběhla realizace dvou vítězných projektů. Ty byly realizovány městem, ale zároveň v koordinaci se speciálně ustanovenou pracovní skupinou, která se skládala nejen ze zástupců města, ale také širší veřejnosti včetně autorů návrhů. Realizace byla propagována např. skrze přiložená videa (Budesti, Ialoveni) a celý proces, včetně výsledků byl místními velmi kladně přijat. V Budesti přispěl k lepšímu výsledku také dodavatel, který nad rámec objednávky dodal zdarma několik hracích prvků. Na začátku července 2020 se konala závěrečná konference, kde byly prezentovány výsledky těchto dvou participativních projektů. Kvůli koronavirové epidemii proběhla konference online. Dále proběhla v 15ti městech a obcích náborová setkání a došlo k podepsání memorand a tato města byly také v online formátu proškolena o fungování participativního rozpočtu.

 

 

Další příspěvky

aktualita_participatvní__komprim_2022

Po Covidové pouze se města opět vracejí k participativnímu rozpočtu

PI

„Za mě dobrý“ – zkušenosti koordinátorky se zaváděním participativního rozpočtu v Českém Brodě

Štěpán, náš školitel, představuje jak probíhá participativní rozpočtování v brandýsko-staroboleslavském PRima nápadu

„Studenti tvoří město“ aneb mládež zapojená do participativního rozpočtu