Participativní rozpočty v České republice v roce 2019

statistika
statistika

Nejdůležitějšími ukazateli pro hodnocení participativního rozpočtování je účast občanů. Druhou oblastí je to, do jaké míry politici umožní rozhodovat o financích občanům samotným.

Sledujeme proto, kolik lidí aktivně podá návrh. Následně také jaké je procento občanů rozhodujícíh o tom, jak bude naloženo s finančními prostředky participativního rozpočtu. Počet zaslaných návrhů je pro nás hlavním ukazatelem aktivity občanů. Podání návrhu totiž vyžaduje od občana často mnoho energie a indikuje ochotu a potřebu občanů měnit věci kolem sebe.

První dva grafy tedy detailně ukazují, jak se na tvorbě participativního rozpočtu podílejí samotní občané. Nejúspěšnější obec Krhová dosáhla více jak pěti podaných návrhů na 1000 obyvatel. Obce Golčův Jeníkov a tradičně také Mnichovice dosáhli téměř 15% účasti z celku obyvatel na závěrečném hlasování.

Druhé dva grafy zobrazují, kolik prostředků bylo do participativního rozpočtu vloženo. Kromě rozhodnutí politiků o samotném zavedení participativního rozpočtu v obci je zcela zásadní, kolik financí do participativního rozpočtu pošlou. Měříme to dvěma způsoby, jednak podílem participativního rozpočtu na celkových výdajích obce a také tím, kolik investují do jednoho svého občana. Nejvíce v poměru k výdajům na participativní rozpočet vynaložily Golčův Jeníkov a Městská část Praha 5, žebříček s nejvyšší částkou na jednoho občana suverénně vedou Říčany.

Další příspěvky