Počet měst, které kdy realizovaly participativní rozpočet vzrostl v roce 2019 na 63. Minulý rok přibylo do této skupiny celkem 17 novým měst. Významné prvenství patří také Středočeskému kraji, který jako první zavedl participativní rozpočet na krajské úrovni. Ve kterých městech participativní rozpočet najdete a jak jejich participativní rozpočet vypadá, si můžete prohlédnout na námi stále aktualizované mapě participativních rozpočtů.

Nejdůležitějšími ukazateli pro hodnocení participativního rozpočtování je účast občanů a to, do jaké míry politici umožní občanům rozhodovat o financích občanům samotným.

Sledujeme proto, kolik lidí aktivně podá návrh, a poté jaké procento občanů  rozhodne o tom, jak bude naloženo s uvolněnými finančními prostředky. Počet zaslaných návrhů je pro nás hlavně ukazatelem aktivity občanů, protože podání návrhu vyžaduje od občana často mnoho energie a indikuje ochotu a potřebu občanů měnit věci kolem sebe.

První dva grafy detailně ukazují, jak se na tvorbě participativního rozpočtu podílejí samotní občané.  Sledujeme aktivitu občanů při závěrečném hlasování o tom, které z navrhovaných projektů mají být podpořeny. Dále kolik občané podalo návrhů na to, co má být z participativního rozpočtu podpořeno. Nejúspěšnější města a obce dosahovala 15% účasti na závěrečném hlasování nebo také pěti podaných návrhů na 1000 obyvatel.

Poslední dva grafy zobrazují, kolik prostředků bylo do participativního rozpočtu vloženo. Kromě rozhodnutí politiků o samotném zavedení participativního rozpočtu v obci je zcela zásadní, kolik financí do participativního rozpočtu pošlou. Měříme to dvěma způsoby, jednak podílem participativního rozpočtu na celkových výdajích obce a potom také na tom, kolik investují do jednoho svého občana. Nejvíce v poměru k výdajům na participativní rozpočet vynaložily Městská část Praha 5, žebříček s nejvyšší částkou na jednoho občana suverénně vedou Říčany.

error

Dejte o participativním rozpočtu vědět světu!

Facebook
Facebook