S čím stojí a padá participativní rozpočtování v Praze

plakatek konference
plakatek konference

Bratislava i Varšava mohou být pro Prahu velkou inspirací. Obě svým komplexnějším přístupem k participaci jako takové. Ať už je to jako v případě Varšavy celoměstské pojetí participativního rozpočtu podporované dalšími komplementárními projekty a programy zaměřenými na spolupráci s neziskovým sektorem, mládeží a samotnými občany. Na tomto celistvém programu pracuje na 800 lidí a to jak v Centru pro komunikaci s občany tak v jednotlivých městských částech. Bratislavská městská část Nové Mesto zase může ukázat jak pracovat s občany prostřednictvím Kanceláře participace, která jde napříč různými odbory úřadu městské části a pomáhá tak občanům participovat jak na tvorbě rozpočtu, tak na dalších projektech.

Další informace a jednotlivé případové studie najdete na stránkách projektu Participatory budgeting for sustainable development of V4 capital cities.

Další příspěvky

aktualita_participatvní__komprim_2022

Po Covidové pouze se města opět vracejí k participativnímu rozpočtu

PI

„Za mě dobrý“ – zkušenosti koordinátorky se zaváděním participativního rozpočtu v Českém Brodě

Štěpán, náš školitel, představuje jak probíhá participativní rozpočtování v brandýsko-staroboleslavském PRima nápadu

„Studenti tvoří město“ aneb mládež zapojená do participativního rozpočtu