Jak vznikal participativní rozpočet v Praze, jaká je aktuální situace po třech letech jeho testování a jaká je jeho budoucnost? To shrnuje v případové studii koordinátor participativních rozpočtů Vojtěch Černý z neziskové organizace Agora CE. Spolu s kolegy z Bratislavy, Varšavy a Budapešti se zaměřili na to, jaký je příběh participativního rozpočtování v těchto městech. Pro každé vznikla případová studie. O nich a také o tom, jak se bude participativní rozpočtování dál ubírat se diskutovalo na závěrečné konferenci ve Varšavě 25. 10. 2018.

Bratislava i Varšava mohou být pro Prahu velkou inspirací. Obě svým komplexnějším přístupem k participaci jako takové. Ať už je to jako v případě Varšavy celoměstské pojetí participativního rozpočtu podporované dalšími komplementárními projekty a programy zaměřenými na spolupráci s neziskovým sektorem, mládeží a samotnými občany. Na tomto celistvém programu pracuje na 800 lidí a to jak v Centru pro komunikaci s občany tak v jednotlivých městských částech. Bratislavská městská část Nové Mesto zase může ukázat jak pracovat s občany prostřednictvím Kanceláře participace, která jde napříč různými odbory úřadu městské části a pomáhá tak občanům participovat jak na tvorbě rozpočtu, tak na dalších projektech.

Další informace a jednotlivé případové studie najdete na stránkách projektu Participatory budgeting for sustainable development of V4 capital cities.