Realizujete participativní rozpočet a potřebujete asistenci?

Metodické materiály

metodika_cover

Metodika tvorby participativního rozpočtu pro města v ČR

Tato metodika je určena těm, kteří potřebují jednoduchý a srozumitelný nástroj k přípravě participativního rozpočtu ve svém městě. Ať jste politik, aktivní občan, nebo úředník, najdete v ní praktický návod k tomu, jak participativní rozpočet připravit, jak ho realizovat a také na co si dát pozor při implementaci jeho výsledků.

Pro každou fázi přípravy, realizace a implementace výstupů procesu participativního rozpočtování jsme sestavili jednotný popis. Příklady a pohledy politiků a úředníků z několika českých měst a příklady ze zahraničí vám umožní lépe si představit, co je třeba dělat. Pro jednotlivé kroky jsme připravili sumář nezbytných i vhodných aktivit s popisem, jak je provést.

Aktuality

Šest důvodů pro participativní rozpočet

1

Umožňuje občanům spoluvytvářet budoucí tvář obce.

Obyvatelé vědí, co jim v obci schází a co potřebuje vylepšit a mohou se podílet na řešení.

2

Vrací lidem důvěru v politiky a veřejným činitelům umožňuje efektivně spolupracovat s občany.

Pokud mají lidé možnost zapojit se konstruktivně do debaty s radnicí, neupadají do skepse.​

3

Je studnice nových nápadů.

Umožňuje využití kreativního potenciálu obyvatel.

4

Ukazuje, že spolupráce mezi radnicemi a občany může být plodná.

Aktivní občané získají vhled do fungování obce, radnice se naučí lépe s občany komunikovat a vycházet jim vstříc.

5

Otevírá celospolečenský dialog o nejpotřebnějších investicích a nejlepším využití veřejných peněz.

Přemýšlení o potřebách jednotlivých zájmových skupin i o rozvoji celé obce dává lidem příležitost k lepšímu uspořádání hodnotového žebříčku i vyšší sociální citlivosti.

6

Prohlubuje vztah obyvatel k místu, kde žijí, a vytváří odpovědné nakládání se společnými statky.

Aby se jakýkoli projekt uskutečnil, musí se s ním identifikovat dostatečně velká část komunity – a vědomí toho, že jsme rozhodli „my“, je i vědomím odpovědnosti za to, jak bude se společným majetkem nakládáno v budoucnosti.