Zúžení chodníku a vytvoření nových parkovacích míst

Vzhledem k velkému úbytku parkovacích míst v uvedené lokalitě, navrhuji upravit šířku chodníku před Kinem Sněžník (u parku), odstranit zastávku a doasfaltovat komunikaci a vyznačit stání pro auta.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Děčín, Podmokly – naproti Kinu Sněžník, k.ú. Podmokly, č.p. 1213/3

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Finanční náklady pro realizaci návrhu překročí maximální povolené náklady na jeden projekt v rámci participativního rozpočtu.

Ostatní návrhy