Odstranit chodník před muzeem u komunikace

Nepoužívaný, nerovný a zdevastovaný chodník navrhuji odstranit, doasfaltovat vozovku a vytvořit zde parkovací stání.
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Děčín Podmokly, k.ú. Podmokly, p.č. 891, chodník před muzeem u vozovky

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Prostor je součástí Obnovy historické části Podmokel a bude realizován v souladu se zpracovanou územní studií. Navíc navržené pozemky nejsou v majetku města, stejně tak realizační náklady převýší maximální limit na jeden projekt v rámci participativního rozpočtu.

Ostatní návrhy