Zázemí pod Via Ferratou

Zajištění zázemí pro uživatele Via Ferraty a pro jejich doprovod. Toalety, úschovna osobních věcí (batohy, oblečení apod.), půjčovna lezeckých setů v režii města, drobné občerstvení v režii města, prodej suvenýrů a propagačních materiálů, dětský koutek, posezení atd..
Nerealizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Odhadované náklady

200000 Kč
Pozn.: zpracování návrhu stavebních úprav stanice výtahu a prostoru pod skálou – 80 000,- Kč; stavba lavic, lehké dřevěné stavby pro poskytování služeb – 200.000,- Kč; následný projekt – přestavba stanice – 1.500.000,- Kč

Umístění

Labské nábřeží pod Via Ferratou

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Prostor pod Via Ferratou se nachází v záplavovém území vodního toku Labe a i v jeho aktivní zóně. V aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. Stejně tak je nutné dodržovat dostatečný odstup od stěny s ohledem na padající kamení a údržbu cest. Doporučení komise urbanistiky vyzývá k řešení prostoru komplexně, včetně návrhu řešení využití šachty s ohledem na výše předložené skutečnosti. Záměrem se nyní zabývá architekt města. Ke komplexnímu řešení a zohlednění předložených skutečností není částka 500 tis. Kč dostačující.

Nejnovější návrhy