Zatraktivnění jihozápadního Děčína - Tvoříme Děčín

Zatraktivnění jihozápadního Děčína

Projekt spočívá v opravě historické a nyní zanedbané Šustrovy cesty. Ta se nachází mezi Krásným Studencem a Horním Oldřichovem.  Počítá se s výsadbou starých odrůd ovocných stromů i keřů klokoče, vybudováním oddechového místa s výhledem a opravou božích muk. Dále pak s osazením železného křížku na skalním ostrohu nad Bynovem a také zbudováním informační tabule o staré pověsti, týkající se hrobu bynovského rytíře, jenž zde měl skonat. Dojde tím k propojení turistických tras se studánkami a jinými zdejšími zajímavostmi mezi čtvrtěmi Podmokly, Želenice, Bynov a městem Jílové.
Realizované
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

FINÁLNÍ MAPA STROMŮ

Aktualizace ke dni 12.10.2020: Statutární město Děčín připravuje ve spolupráci s Mgr. Janem Štefanem a za přispění Agentury ochrany přírody a krajiny ČR projekt Adoptuj si dřevinu, Šustrova cesta. Rezervace je spuštěna.

Aktualizace ke dni 08.07.2020: Vytyčení inženýrských sítí bylo dokončeno. Ve spolupráci s Klubem českých turistů je v řešení značení turistických tras. Modrou bude vyznačena hlavní trasa pro pěší (Tyršův most – Jílové) a zelenou bude vyznačena turistická trasa pro pěší (Bílý Kříž – Nosticova silnice). Momentálně se řeší ještě názvy na cedulích, které budou umístěny na turistických trasách a ve dvou místech dojde k vyřezání cesty. 

Celý rozsáhlý projekt byl předjednán s více než s dvaceti různými organizacemi a odborníky a blíže je představen na www.decinskeforum.cz.

ODŮVODNĚNÍ: Projekt si klade za cíl postupně zatraktivnit celé území jihozápadní části města jak pro místní obyvatele, tak i pro turistické účely. Záměru chce dosáhnout pomocí finančních prostředků Participace. Nadstavbou je předjednaná finanční dotace z prostředků spravovaných Agenturou ochrany přírody a krajiny (CHKO) i předjednané zapojení Klubu českých turistů, Lesního úřadu Děčín, Střediska městských služeb Děčín. Účelné je i zapojení veřejnosti a mládeže. Například při výsadbě stromů popř. při výrobě jednoduchého kříže v rámci praktické výuky na odborné škole.

POPIS:

  • Projekt se zasadí o opravu Šustrovy cesty v jihozápadě města Děčín, mezi sídlišti Chrochvice – Bynov. Respektive v užším pojetí mezi městskými částmi Krásný Studenec – Horní Oldřichov se nachází neudržovaná polní cesta s odcizeným křížkem tzv. Božími muky. (V části u Krásného Studence, hned vedle ulomeného kříže je cesta rozbahněná s vyježděnými kolejemi. Prostřední úsek cesty je zarostlý keři. V části u Horního Oldřichova zas uprostřed cesty si razí koryto Jelení potok.)
  • Doplnění o železný kříž a informační tabuli na rozcestí před Thielovou studánkou. V lese nad Bynovem, na cestě spojující Horní Oldřichov – Martiněves, kousek před krásně opravenou Thielovou studánkou, se nachází rozcestí, v jehož středu Lesní úřad Děčín umístil příjemné zastřešené posezení. Nachází se zde i skalní masiv, na kterém je bílou barvou nakreslený kříž. Tento kříž je opředen zapomenutou legendou (o rytíři, který zde skonal a má zde hrob).
  • Propojit zajímavosti turistickým značením. Jak uvedli re:architekti navrhující obnovu Podmokel, je chybou, že do této čtvrti nevede turistická značka (v převážné většině měst v ČR vede turistická značka až k hlavnímu nádraží). Přímé značené turistické propojení však chybí i do sousedního města Jílového (s turistickými cíli Zámek, koupaliště). Zvláště je to škoda, pokud na trase jsou takové zajímavosti jako Thunská kaple, opravený Žitanský pramen (cikánská studánka), Thielova studánka, studánka u Lovecké chaty, výhledy do Labského či Jílovského údolí, výhled do krajiny z vrchu Klobouk apod.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Projekt je situován do volné krajiny mezi čtvrti Podmokly – Chrochvice – Bynov a sousedním městem Jílové. Jedná se o úpravu části krajiny, která slouží k příměstské rekreaci.

Ostatní návrhy