Obnova kašny na Masarykově náměstí - Tvoříme Děčín

Obnova kašny na Masarykově náměstí

Stavební a technické posouzení stavu tělesa a podloží kašny pro zajištění oprav a sanačních prací. Vše jako příprava pro “zkompletování” kašny doplněním soch.
Realizované
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktualizace ke dni 12.07.2019: Město Děčín zajistilo restaurátorský záměr, 3D zaměření současného stavu kašny a projektovou dokumentaci pro statická opatření, to vše za 125 300 Kč. Dle těchto potřebných dokumentů se finanční náklady na restaurátorské, stavební a technické práce vyšplhaly na 5 851 000 Kč, a to se jedná jen o ty práce, které bude nutné učinit před umístěním pohádkových soch. Nyní zůstane na orgánech města, zda se rozhodnou takto vysoké finanční prostředky na obnovu kašny věnovat z městského rozpočtu. Stejně tak se budeme snažit nalézt případný vhodný dotační titul.

V současné době vykazuje bazén kašny drobné netěsnosti a také části tělesa kašny jsou popraskány. Je nutné zadat odborné firmě zpracování posudku a návrhu na sanační opatření. Vše by mělo být zpracováno s ohledem na budoucí eventuální návrat soch. Samozřejmě tyto nemusí být ze stejného materiálu, jako kdysi, tedy z kovu, ale z lehčích pryskyřic či plastu (technologie speciálního 3D tisku), takže je možné kašnu opravovat s předpokladem menšího statického zatížení.

Z finančních nákladů participativního rozpočtu by nyní měla být financována hlavně sanace bazénu kašny a příprava kašny na budoucí návrat soch. Pro kompletní opravu kašny nebude 500 tis. Kč dostačujících, ale budou využity alespoň pro základní přípravu.

ODŮVODNĚNÍ: Kašna je specifická stavba koncipována jejím autorem jako “pohádková” kašna, vycházející z prastaré místní legendy. Její pojetí a konstrukce jsou podřízeny umístění hlavních figur legendy o vodní víle. Tyto sochy byly roztaveny v roce 1941 pro válečné potřeby a nikdy se je nepodařilo obnovit. Návrh se týká pouze první části eventuálního návratu soch na kašnu – technické přípravy, oprav a statické přípravy.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Ostatní návrhy