Výtvarná díla naproti kinu Sněžník

Nejde nám o obnovu celého parku, ale o hledání adekvátních návazností na místní kino, v prostoru, kde v šedesátých letech bývaly květinové záhony, které tak upozorňovaly na důležitou společenskou funkci místa na druhé straně ulice.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Rádi bychom zdůraznili společenský význam kina Sněžník tak, aby bylo jasné, kde se člověk nachází. Řešením by mohlo být několik dočasných soch na chodníku na hraně s přilehlým parkem, jenž by v tomto místě bylo dobré také upravit .V rámci společenských akcí v kině pak lze doprovodnými akcemi daleko lépe „zaplnit“park, a postupně mu tak vtisknout jiný charakter, než ten který dosud má.

ODŮVODNĚNÍ: Park proti Sněžníku patří dlouhodobě mezi ty s tou nejhorší pověstí. Toto je jeden ze způsobů, jak z něj udělat lepší místo k životu. Předpokládáme, že by se směrem do parku postupně daly soustředit společenské a kulturní akce související s děním v budově kina.

Odhadované náklady

500000 Kč
Pozn.: Návrh předpokládáme realizovat prostřednictvím výběrového řízení, kde by převahovým kritériem hodnocení byla kvalita portfolia vztahujícího se k tématu. Celkové náklady max. 500 000 Kč, z toho 100 000 na úpravu pozemku.

Umístění

Park (a chodník) naproti kinu Sněžník v Podmoklech- pozemky č. 1213/3 a 1233, Podmokelská

Nejnovější návrhy