Výtvarné intervence na Šišáku

Místo se nachází na jedné z nejdůležitějších os levého břehu, jdoucí od Podmokel směrem na Želenice. Tzv. Šišák je v Děčíně pojem, a to nejen svým atypickým tvarem ale především jako důležitá spojnice a křižovatka.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výtvarná intervence by se mohla týkat celého území křižovatky. Výtvarnou intervencí nemusí vždy vzniknout finální řešení, vyžadující zde zřejmě další úpravu zeleně, ale (také) upozornění na potenciálně důležitá společenská místa.

ODŮVODNĚNÍ: Rádi bychom zdůraznili společenský význam této oblasti jejím propojením výtvarnou formou s Podmokly. V dalších letech bychom rádi pokračovali s prostorem na spodním okraji parku u Thunské kaple.

Odhadované náklady

300000 Kč
Pozn.: Návrh předpokládáme realizovat prostřednictvím výběrového řízení, kde by převahovým kritériem hodnocení byla kvalita portfolia nabídky. Náklady max 300 000,-Kč

Umístění

Kruhová křižovatka známá jako tzv. Šišák na křížení ulic Slovanské, Dělnické a J. z Poděbrad, pozemky 3474/1 a 3511