Pravidelný úklid odpadků v lesích města Děčína po dobu 3 let

Zajištění komplexního projektu úklidu odpadků poblíž vybraných vycházkových tras v lesích Děčína. Organizace pracovníků provádějících úklid, distribuce pomůcek nutných pro provedení úklidu, vytvoření harmonogramu úklidu a kontrola jeho plnění, zajištění svozu sesbíraného odpadu a jeho likvidace. Pravidelná kontrola čistoty stezek.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Plán akcí:

 1. Volba koordinátora či dodavatele projektu. Sepsání smlouvy
 2. Průzkum situace ve vytipovaných lokalitách. Sepsání seznamu úklidových tras.
 3. Vyhodnocení průzkumu terénu = kvantifikace množství odpadků podél tras a odhad zdrojů (lidí) potřebných k sesbírání a likvidaci odpadu.
 4. Sestavení harmonogramu úklidových prací. Zajištění přepravy odpadků z míst sběrů do koncového likvidačního místa odpadků či místa svozu. Projekce počtu brigádníků pro úspěšný opakovaný sběr.
 5. Najmutí brigádníků pro realizaci sběru odpadků. Sepsání smluv
 6. Zapůjčení / pronajmutí / koupě a distribuce nástrojů, nářadí a pomůcek potřebných pro efektivní sběr odpadků mezi brigádníky.
 7. Vlastní realizace sběru odpadků.
 8. Svoz odpadků do místa jejich likvidace či sběrného dvora.
 9. Kontrola čistoty tras a revize harmonogramu úklidu. Komunikace upraveného plánu mezi brigádníky, odsouhlasení a tím nastavení kontinuity sběrů.

Pozn.: Lze rozšířit i o úklid městských parků, pokud současný dodavatel služeb úklidu nezvládá dostatečně plnit svou povinnost – k diskusi.

Příklad vytipovaných turistických tras:

 • Tyršův most – Pastýřská stěna – Nebíčko
 • TAO shop – Pastýřská stěna
 • Okruh kolem ZOO Děčín (Nebíčko – les nad Škrabkami – skály nad divadlem – ZOO DC)
 • Asfaltová cesta mezi Zoo DC a Nebíčkem
 • Lesopark Děčín (pod nemocnicí) – veškeré chodníčky v dolní části a také v části horní vedoucí až na vyhlídku Kvádrberg, cesta lesem do Ludvíkovic
 • Lesopark Děčín – Loubský potok a jeho koryto. Neznačená cesta vedoucí lesem do Ludvíkovic.
 • Okolí Thunské kaple
 • Cesta na vrch Chmelník
 • Vycházkové trasy v okolí Velkého Chlumu, Březin u Děčína a Křešic
  • Cca 30 h sběru, cesty tam a zpět celkem

Časová osa projektu:

Rozdělení na dvě sezony – letní a zimní. Je třeba reflektovat množství odpadků produkovaných návštěvníky lesů v zimě vs. v létě. V zimě bude probíhat sběr méně častěji.

Letní sezona (1.4. až 31.10.):

 • Sběr na vytipovaných trasách 3x do měsíce

Zimní sezona (1.11. až 31.3)

 • Sběr 1x měsíčně
 • Extra termíny pro sběr v období po Vánocích a Silvestru (kdy lidé chodí více ven, nepořádek z pyrotechniky)

Odhadované náklady

150000 Kč

Umístění

Značené a neznačené vycházkové trasy (a jejich přilehlé okolí) v lesích ležících na území města Děčína (viz seznam navrhovaných tras níže v popisu projektu)

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Úklid navržených tras pravidelně zajišťuje Středisko městských služeb Děčín (dále jen SMS) v navrhovatelem navrženém rozsahu. 1) Vyjmenované lokality uklízí SMS pravidelně cca 1 x týdně v době turistické sezony, 2 x měsíčně v zimním období. 2) V rámci projektu Prostupné zaměstnávání v SMS jsou od června 2019 vyčleněni 4 stálí zaměstnanci, kteří tyto lokality uklízejí 2 x týdně v průběhu turistické sezony (případně dle potřeby). 3) SMS je nakloněno veškerým aktivitám ze strany předkladatelů, tím že dodá materiální vybavení na dobrovolný úklid (např. nástroje, nářadí a pomůcky ke sběru odpadků včetně zajištění svozu odpadu) nejen v projektu uvedených lokalitách. 

Nejnovější návrhy