Odstranění závad parkoviště Zoo Děčín

Parkoviště zřízené v roce 2013 má do již odpočátku závady, které mohou způsobit úraz nebo poškození věcí. Projekt řeší odstranění závad.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Na celé ploše parkoviště bude provedeno dosypání otvorů tvárnic kamenivem frakce 0 – 6 mm, pokud možno rovnoměrně smíseném s kopaným pískem, případné přebytky budou odklizeny. Nefunkční kotva u krajního sloupu bude odstraněna odříznutím na sloupu i u země. Pokud by byl vznesen požadavek na setrvání kotvy krajního sloupu, bude vyřešen zřízením tzv. vzdušné kotvy dalším sloupem mimo areál parkoviště.

Odhadované náklady

50000 Kč
Pozn.: Náklady cca 10 tis. Kč, v případě zřízení vzdušné kotvy 50 tis. Kč.

Umístění

Parkoviště u Zoo Děčín na Pastýřské stěně.

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Akce je součástí plánu oprav pro rok 2019, bude v tomto roce provedena z rozpočtu města.