Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem - Tvoříme Děčín

Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku Pod Kvádrberkem

Obsah původně ozdobného jezírka tvoří bažina a zahnívající materiál. Přestože je přítok tvořen pramenitou vodou, obsah jezírka je potenciálně hygienicky závadný, nebezpečný pro malé děti a domácí mazlíčky. Projekt řeší vypuštění, vyčištění dna jezírka a napájejícího potůčku a pravidelnou údržbu po jeho sanaci.
Realizované
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktualizace ke dni 27.10.2020:Další projekt v rámci Participativního rozpočtu „Tvoříme Děčín 2019“ je hotový. V současné době je jezírko čisté a město ho pravidelně udržuje. Byla vypracována studie, ze které plyne, že v současné době není potřeba jezírko odbahňovat, navíc je to z hlediska chráněných živočišných druhů nevhodné. Procento zabahnění se mění s výškou hladiny. V době sucha, kdy je nízký nebo se úplně zastavil přítok vody, hladina v jezírku klesá a poměr bahna k akumulaci se výrazně mění, zároveň dochází se sníženou hladinou ke zvýšenému prohřátí vody se všemi doprovodnými negativními vlivy (rozmnožení sinic, žabinec a další nežádoucí vegetace a organismů). U veřejnosti tento nevábný stav vody vede k přesvědčení, že je jezírko potřeba odbahnit.

Projekt řeší vypuštění obsahu jezírka do odtoku, vyvezení odčerpání zbytkových kalů s vyvezením pevných kusů, vyčištění dna včetně dna přítoku nad křížením s vycházkovou stezkou a vymytí dna tlakovou vodou. Dále řeší zařazení pravidelné údržby jezírka do objednávek magistrátu na údržbu lesoparku. Výkony musí být smluvně zajištěny a odbor Magistrátu města Děčín, který práce objedná, bude odpovědný za kontrolu jejich provedení a za stav jezírka.

ODŮVODNĚNÍ: Lesní park Pod Kvádrberkem je často vyhledávaná lokalita procházek a odpočinku obyvatel širšího okolí. Jezírko s původně ozdobnou funkcí a obklopené lavičkami je dlouhodobě zanedbávané, zapadané větvemi, listím a jiným odpadem, znečištěné. Páchnoucí voda může být zdrojem plísní a infekcí zejména pro malé děti a domácí mazlíčky, je zdrojem komárů. Na tento problém bylo upozorňováno i v tisku. Přínosem projektu je odstranění hygienické a estetické závady a zavedení pravidelné údržby tohoto vodního prvku.

Odhadované náklady

15000 Kč
Pozn.: Náklady na první sanaci 15 tis. Kč. Náklady na pravidelné čištění 2x ročně (z toho jednou vždy po spadu listí) 15 tis. Kč./rok

Umístění

Městský lesopark Pod Kvádrberkem poblíž dolní vodárny, katastrální území Děčín, číslo parcely 673/1.

Ostatní návrhy