Rekonstrukce cesty Bažantnice

Denně přes plochu nad zastávkou MHD Bažantnice směrem do ulic Cihelná, Lidická a zpět projdou desítky až stovky lidí. Přístup mají ovšem ztížený nezpevněným povrchem, kde se za deště vytváří bláto a je tak ohrožen bezpečný pohyb chodců. K již zřízeným lampám navrhuji instalovat chodník z dlaždic, který zajistí pohodlný, a hlavně bezpečný pohyb osob.
Realizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Zmiňovaný záměr se nachází na pozemcích 2806 a 2805/1, vše zapsané na Listu vlastnictví č. 10001, katastrální území Podmokly, obec Děčín, zaps. u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Vlastníkem obou pozemků je Statutární město Děčín.
V současném stavu tvoří povrch cesty šotolina (v dolní části) a udusaná hlína v horní části. Návrh počítá s vybudováním chodníku o standardní šířce 1100 mm, zhotoven bude z čtvercových dlaždic. Výhodou tohoto materiálu je nízká pořizovací cena, možnost opětovného využití v případě opětovné rekonstrukce a estetický vzhled v rámci celé lokality Bažantnice.

ODŮVODNĚNÍ: Prioritou tohoto projektu je zejména:

  1. Zkvalitnění přístupu k zastávce MHD Bažantnice.
  2. Zvýšení bezpečnosti pohybu chodců.
  3. Celkové zatraktivnění lokality Bažantnice.

Ad 1. Zastávka MHD Bažantnice je situována na ulici Dělnická, odkud do ulic Cihelná a Lidická vede přístupová cesta pouze po komunikaci ul. Nedokončená. Tato trasa je téměř dvojnásobná oproti trase, kterou navrhuji zrekonstruovat. Ve zmíněných lokalitách se nachází rodinné domy, jejichž obyvatelé MHD hojně využívají.

Ad 2. Cesta, kterou navrhuji zrekonstruovat, je již dnes chodci hojně využívána. Při nepřízni počasí nezpevněný povrch nasaje vodou a vytváří se zejména v horní části cesty velmi kluzký povrch ze směsi traviny a hlíny, na níž si chodec může způsobit úraz. Současný stav ohrožuje zejména starší spoluobčany a občany se zhoršenými pohybovými schopnostmi.

Ad 3. Rekonstrukce této cesty celkově zapadne do kontextu revitalizace prostoru Bažantnice, ať už bude schválen jakýkoliv záměr. Tuto cestu považuji za základní atribut zkvalitnění celého prostranství, a na jejíž rekonstrukci se může navázat.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Děčín – Želenice

Nejnovější návrhy