Knihovna věcí

Knihovna věcí je místo propojování generací a komunit. S možností předání uvědomění, že si nemusíš pořád něco kupovat… odnaučuje hromadit, inspiruje ke zdravému vztahu ke hmotě a penězům.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

NIKDY V HISTORII JE LIDÉ NEODDÁVALI KONZUMU TOLIK JAKO DNES. Věci, které potřebujeme 3x do roka nemusíme vlastnit. Když si uvědomíme všechny souvislosti od výroby, spotřeby materiálu až po kilometry, které daná věc urazila, než se dostala k nám, možná (doufám) začneme více uvažovat environmentálně -> tzn. eticky se podílet na zachování, obnově či zlepšení přírodního prostředí, které je naším konzumem ovlivněné dnes velkou měrou. Bohužel ne v pozitivním slova smyslu. Knihovna věcí je místem, kde nemožno sdílet nejen věci, ale i nápady a myšlenky, odnaučit se hromadit a podporovat sdílenou ekonomiku – TO JE HLAVNÍM ZÁMĚREM MÉHO PROJEKTU.

Odhadované náklady

0
Pozn.: Investice do objektu může být nulová, pokud je v dobrém stavu. Vymalovaní, zařízení funkčnosti objektu /voda, elektrika, soc. zařízení/ bude stát toliko dle stavu, ve kterém se nachází. Pokud občané projekt podpoří, mohu zajistit lidi, kteří se budou podílet na renovaci zdarma, resp. vyberou si posléze za svou práci v Knihovně věci, které zrovna potřebují.

Umístění

Objekt ve vlastnictví města Děčín

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Po konzultacích s navrhovatelem/navrhovatelkou nebylo možné návrh prakticky dotáhnout do konce. Na základě těchto skutečností byl návrh z letošního ročníku vyřazen.

Nejnovější návrhy