Návrat ke koupání v řekách

Vytvoření přívětivých míst pro vyznavače přírodního koupání a pobytu u vody úpravou 2 až 3 vybraných lokalit/partií vodních toků v Děčíně a okolí. Poskytnutí míst k odpočinku, plavání a zároveň zkulturnění prostoru kolem řek. Připomenutí, že Děčín je řeka a řeka je Děčín.
V realizaci
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktualizace ke dni 08.07.2020: Byla vybrána dvě místa u řeky Ploučnice, která budou upravena tak, aby sloužila jako relaxační místa u vody. Při realizaci projektu bylo zjištěno několik skutečností – v řece Ploučnice je zhoršená jakost vody, vytipovaná místa jsou v blízkosti nátoku elektrárny a nelze zaručit bezpečnost dna. Vzhledem k těmto okolnostem je koupání v řece pouze na vlastní nebezpečí a realizací projektu dojde k vytvoření míst vhodných spíše k relaxaci u vody než ke koupání v řece.

Návrh si klade za cíl vytipovat 2 – 3 vhodné pozemky na březích vodních toků, nejlépe v blízkosti jezů, cest, cyklostezek a ostatních přístupových komunikací. Na těchto lokalitách provést základní úpravy břehů k usnadnění vstupu do vody, zajistit sezónní vybavení prostor lavičkami, lehátky, mobilním WC, odpadkovými koši. V případě vhodných podmínek vytvořit pískovou pláž. Cílem záměru je zkulturnění a zpřístupnění hodnotného veřejného prostoru, navázání užších vztahů mezi člověkem a řekou.

ODŮVODNĚNÍ: Děčín má několik vodních toků a mnoho kilometrů břehů, bohužel z větší části nejsou zpřístupněné nebo jen obtížně přístupné. Míst vhodných k relaxaci a přírodnímu koupání je v Děčíně velmi málo. Vytvořením lepších podmínek pro trávení volného času u vody a ke koupání může dojít postupně k obnovení dávných vztahů člověka k řece a přírodě. Zvýší se atraktivita Děčína pro místní obyvatele i návštěvníky.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Ostatní návrhy