Podávání návrhů ukončeno!

Podané návrhy nyní prochází posouzením realizovatelnosti.

O Tvoříme Děčín

Tvoříme Děčín je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. 

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Radnice schválí realizaci PaR

prosinec 2023

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

únor - květen 2024

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

únor - červenec 2024

O návrzích proběhne hlasování

září 2024

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů a uvolní část rozpočtu

říjen 2024 a dál

Dejte vědět o stránce sousedům

Sdílet přes e-mail
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na WhatsAppu

Zapojte se!

Pomozte propagovat návrhy ostatních.