ZÁŘÍ

MAGISTRÁT VYČLENIL 5 MIL KČ PRO TVOŘÍME DĚČÍN

ŘÍJEN - LEDEN

OBČANÉ NAVRHNOU, CO BY CHTĚLI V DĚČÍNE VYTVOŘIT

LEDEN - KVĚTEN

MAGISTRÁT PROVĚŘÍ  REALIZOVATELNOST PODANÝCH NÁVRHŮ

KVĚTEN

NÁVRHY SPOLEČNĚ PRODISKUTUJEME

ČERVEN

OBČANÉ PŘÍMO VYBEROU NÁVRHY K REALIZACI

OD ČERVNA DÁL

MAGISTRÁT SE POSTARÁ O JEJICH REALIZACI