Podívejte se, jak pokračujeme s realizací Vašich návrhů

O Tvoříme Děčín

Tvoříme Děčín je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. 

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Pro rok 2023 nebude další ročník Tvoříme Děčín vyhlášen.
Pro vedení města je nyní prioritou dokončit rozpracované projekty z minulých let. Druhým důvodem je úspora financí v době, kdy město bude platit za energie několikanásobně vyšší částky než v minulosti.

Radnice schválí realizaci PaR

prosinec 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

únor - květen 2022

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

únor - červenec 2022

O návrzích proběhne hlasování

září 2022

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů a uvolní část rozpočtu

říjen 2022 a dál

Dejte vědět o stránce sousedům

Sdílet přes e-mail
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na WhatsAppu