Jaké návrhy budou realizovány?

Podívejte se na výsledky hlasování!

Zastupitelstvo města Děčín schválilo odložení letošního ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Děčín o jeden rok, tedy na rok 2022. Důvodem je nejen propad příjmů v souvislosti s pandemií COVID-19, ale také řada dosud nedokončených projektů z minulých let, na které se město v letošním roce chce zaměřit a dokončit.

O Tvoříme Děčín

Tvoříme Děčín je tzv. participativní rozpočet. Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Město Děčín pro Tvoříme Děčín vyčlenilo 5 000 000 Kč.

Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Participativní rozpočet na rok 2021 město odkládá s tím, že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty z předchozích ročníků.

Radnice schválí realizaci PaR

leden - únor 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

únor - květen 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

únor - červenec 2021

O návrzích proběhne hlasování

říjen 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů a uvolní část rozpočtu

listopad 2021 a dál

Radnice schválí realizaci PaR

leden - únor 2021

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

únor - květen 2021

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci

únor - červenec 2021

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou

září 2020

O návrzích proběhne hlasování

říjen 2021

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů a uvolní část rozpočtu

listopad 2021 a dál

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu

Realizované návrhy