Jak pokračuje realizace návrhů z předchozích ročníků?

Za 5 ročníků participativního rozpočtu MČ Praha – Zbraslav se již podařilo zrealizovat řadu projektů, které iniciovali sami obyvatelé. V Galerii návrhů najdete všechny podané návrhy a také se zde dozvíte, které návrhy jsou v realizaci a které již hotové.

Co je Společně pro Zbraslav

Společně pro Zbraslav je tzv. participativní rozpočet, který v MČ Praha – Zbraslav běží již od roku 2016. Nyní dokončujeme realizace návrhů z proběhlých 5 ročníků a vyhlášení dalšího ročníku se prozatím nechystá. 

Participativní rozpočet umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Obecně funguje tak, že radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu a obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo v následujícím roce vylepšit. Úřad pak posoudí, zda jsou navržené projekty realizovatelné a vše nakonec vyvrcholí hlasováním o tom, které  návrhy obyvatel má obec realizovat.

Harmonogram

Radnice uvolní část rozpočtu
Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají
Realizovatelnost návrhů prověří úředníci
Návrhy prodiskutují občané mezi sebou
O návrzích proběhne hlasování
Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

Dejte vědět o stránce sousedům

Sdílet přes e-mail
Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru
Sdílet na WhatsAppu