Ovocné sady v centru města

3 ovocné sady ve městě pro relaxační, zdravotní a studijní účely jako přirozené prostředí pro děti, dospělé a seniory. Chceme propojit generace. Chceme zlepšit zdravotní stav občanů. Chceme dostat přírodu do města!
Realizované
2019
Sdílet:

Cílem nápadu bylo vysadit ovocné sady ve třech lokalitách v obou centrech dvojměstí, aby by sloužily jako relaxační zóna pro jejich obyvatele. Ve dvou lokalitách se to již povedlo. Na podzim roku 2019 byl v lokalitě Pod Pampeliškou založen zcela nový ovocný sad. Na konci roku 2020 pak byly dosázeny ovocné stromy na volná místa v parku u autobusového nádraží ve Staré Boleslavi. Možnost výsadby ovocných stromů v zámecké zahradě bohužel závisí na odsouhlasení celkové koncepce revitalizace a úprav historicky chráněného území celého parku. Poslední lokalita je pro realizaci výsadby v této chvíli  bohužel neuskutečnitelná.

Městské ovocné sady se stávají důležitou součástí městské zeleně. Přirozené prostředí se vzrostlými stromy pozitivně ovlivňuje kvalitu života občanů. Stromy regulují klimaticky nehostinné podmínky a mají přímý vliv na snižování výskytu stresů, pocitů vyhoření a dalších civilizačních chorob. Jsou vítaným zdrojem vitamínů. Zahraniční studie zjišťující tyto dopady zjistily, že více zeleně ve městě znamená méně antidepresiv.

Cílem je vysadit ovocné sady ve třech lokalitách v obou centrech dvojměstí, které by sloužily jako relaxační zóna a přirozený prostor pro děti, rodiče, dospělé a seniory. Docházelo by zde k mezigeneračnímu propojení. Cílem je rovněž zapojit do projektu školy: výuka, sledování změn vlivem střídání ročních období, sledování biotopu, flory a fauny.

K diskuzi je volba stromů, jak do druhu, tak jejich velikosti při sadbě. Druhově by bylo dobré přihlédnout k historickým pramenům, kdy byl tento prostor osázen jabloněmi, třešněmi, višněmi.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Panská zahrada, park u nádraží ve Staré Boleslavi a lokalita Pod pampeliškou

Nejnovější návrhy