Pěšina s alejí podél areálu Kontinua

Podél oplocení pozemku firmy Kontinua navrhujeme propojovací pěšinu s alejí stromů. Stromová alej zpříjemní cestu pěším chodcům a navíc opticky odcloní nehezký pohled na výrobní halu umístěnou uprostřed zástavby pro bydlení. Nová komunikace pro pěší či cyklisty doplní chybějící propojení jednotlivých částí Staré Boleslavi a propojí stávající a nové výstavby v lokalitě za hřbitovem, nové sídliště Mýtka a zástavbu podél ulice okružní směrem k Proboštským jezerům a k lesu.
V realizaci
2021
Sdílet:

Podél hranice pozemku navrhujeme zelený pás s alejí stromů souběžně s nímž vznikne pěšina pro chodce a cyklisty. Vysázeno bude celkem 22 vzrostlých stromů, vhodných pro alejovou výsadbu v městské zástavbě.

Uzemní plán Staré Boleslavi vytváří pro chodce dopravně nepropojené buňky. Výstavba rodinných a bytových domů „V Mýtkách“, výstavba rodinných domů v ulici generála Strankmullera a výstavby rodinných domů v oblasti „Nad pramenem“ jsou mezi sebou prakticky propojené pouze v současné době rekonstruovanou silnicí II/331. Chodci si musí mezi těmito oblastmi dlouze zacházet. Město chodcům v této oblasti nenabízí žádnou alternativní cestu.

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Nejnovější návrhy