Jaký nápad uspěl v roce 2023?

Prohlédněte si výsledky hlasování a poté v galerii vítězný nápad!

Nápad pro Planou

Nápad pro Planou je tzv. participativní rozpočet města. Podstatou participativního rozpočtu je, že městu umožňuje, aby se občané více zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Princip je takový, že město vymezí část peněz ze svého rozpočtu a občané města pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Každý návrh musí splnit předem schválené podmínky, po jeho zaslání tedy projde návrh kontrolou u koordinátora. Návrhy, které vyhoví, budou následně zveřejněny v galerii, projednány na veřejném zasedání s městem a spoluobčany a poté bude elektronickým hlasováním rozhodnuto o tom, který návrh bude následující rok realizován. 

Město Planá na rok 2023 vyčlenilo 500.000 Kč. 

Harmonogram

Město Planá uvolní část rozpočtu

prosinec 2022

Občané v termínu podají své návrhy

do 28.února 2023

Koordinátor ověří realizovatelnost návrhů

do 31.3.2023

Proběhne diskuze s občany

29.3.2023

Elektronické hlasování o návrzích

duben 2023

Město zajistí realizaci vybraných návrhů

květen 2023 ...

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu

Aktuality

Výsledky hlasování 2023

Druhého ročníku Nápadu pro Planou se zúčastnilo celkem 290 hlasujících. S celkovým počtem 161 kladných hlasů nakonec uspěl nápad “Plánský trail pod Wolkerovou ulicí”. K

Detail příspěvku »

Výsledky hlasování 2022

Hlasování o participativním rozpočtu města Planá se zúčastnilo celkem 216 hlasujících. S 85 hlasy se celkovým vítězem stal nápad Dětská lanová dráha v městském parku.

Detail příspěvku »