Jaký nápad uspěje v roce 2023?

Podívejte se v galerii na zaslané návrhy a přijďte 29.3.2023 na veřejné projednání!

Nápad pro Planou

Nápad pro Planou je tzv. participativní rozpočet města. Podstatou participativního rozpočtu je, že městu umožňuje, aby se občané více zapojili do rozhodování o rozvoji svého města. Princip je takový, že město vymezí část peněz ze svého rozpočtu a občané města pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Každý návrh musí splnit předem schválené podmínky, po jeho zaslání tedy projde návrh kontrolou u koordinátora. Návrhy, které vyhoví, budou následně zveřejněny v galerii, projednány na veřejném zasedání s městem a spoluobčany a poté bude elektronickým hlasováním rozhodnuto o tom, který návrh bude následující rok realizován. 

Město Planá na rok 2023 vyčlenilo 500.000 Kč. 

Harmonogram

Město Planá uvolní část rozpočtu

prosinec 2022

Občané v termínu podají své návrhy

do 28.února 2023

Koordinátor ověří realizovatelnost návrhů

do 31.3.2023

Proběhne diskuze s občany

29.3.2023

Elektronické hlasování o návrzích

duben 2023

Město zajistí realizaci vybraných návrhů

květen 2023 ...

Dejte vědět o stránce sousedům

Share on email
Sdílet přes e-mail
Share on facebook
Sdílet na Facebooku
Share on twitter
Sdílet na Twitteru
Share on whatsapp
Sdílet na WhatsAppu

Aktuality

Výsledky hlasování 2022

Hlasování o participativním rozpočtu města Planá se zúčastnilo celkem 216 hlasujících. S 85 hlasy se celkovým vítězem stal nápad Dětská lanová dráha v městském parku.

Detail příspěvku »

Zapojte se!

                                                                   Prohlédněte si zaslané návrhy a zapojte se od 1.4.2023 do hlasování. Hlasovat může každý, kdo má trvalý pobyt na území města Planá.