Estetický prostor pro kontejnery

Jedná se o vytvoření podmínek pro manipulaci s odpady, aby tento prostor esteticky nezatěžoval okolí. Prostor pro kontejnery je zapotřebí vydláždit a vymezit pohledným ohrazením. Konkrétní místo pro pilotní projekt je na křižovatce ulic V lipkách a K remízku. Zvolené řešení po diskuzi s městským architektem by se pak mohlo aplikovat i do jiných lokalit ve městě.
Realizovatelné
2021
Sdílet:

Odůvodnění:

Na křižovatce ulic V lipkách a K remízku jsou dlouhodobě umístěny kontejnery pro třídění odpadů. Nejsou proto však vytvořeny základní technické podmínky. Prostor není ohrazen a tak jeho neestetický obsah je na očích kolemjdoucích po turistické trase vedoucí chráněnou přírodní památkou, kterou je alej v ulici V lipkách. Někdy dochází k vyhazování odpadků i vedle přeplněných kontejnerů. Uložení těžkých kontejnerů na nezpevněný terén umožňuje závažné poškození kořenového systému chráněných stromů.

Popis:

Cílem je kultivace různých zákoutí města. V první řadě se doporučuji zaměřit na frekventované prostory s vyšší estetickou prioritou, jako je křižovatka ulic V lipkách a K remízku. Optimální je spojení tohoto záměru např. s rekonstrukcí přilehlé vozovky.

Vlastní záměr obsahuje zpevnění terénu štěrkovým ložem (návazně na vozovku), lemování plochy obrubníky a uložení zámkové dlažby. Dále by měl být zvolen systém ohrazení v provedení antivandal, který by byl uložen na betonových patkách nebo pasech (příklady jsou v příloze). Bude zapotřebí zredukovat v současnosti divoce rostoucí křoví a dosadit nízkou vegetaci, která pomůže dotvořit přírodní osazení do zeleně. Celé řešení je zapotřebí konzultovat technicky a rozměrově s firmou zajišťující svoz odpadů. Zároveň je zapotřebí s městským architektem zvolit takové materiálové řešení, které bude dlouhodobě udržitelné a bude korespondovat s estetickým řešením veřejných prostor města.

Tímto způsobem dojde k adekvátní ochraně kořenového systému stromů chráněné lipové aleje, což je dlouhodobě zanedbáváno. Zároveň bude možné prostor snadněji čistit a bude zabráněno rozfoukání odpadu po přilehlém okolí. Stávající stav devastuje dojem obyvatel i turistů z návštěvy města Mníšek pod Brdy. Realizací záměru bude zlepšena estetická hodnota tohoto místa, které je pro uložení odpadů vhodné z hlediska koncentrace obyvatel a přístupových možností.

Odhadované náklady

480000 Kč

Umístění

Křižovatka ulic V lipkách a K remízku

2 komentářů

  • Kontejnery uložené v ochranném pásmu kořenového systému je již teď špatné řešení, a bylo by vhodné je co nejrychleji ukládat jinde.
    Zámková dlažba pod kontejnery s ohledem na ochranu památné aleje je špatné řešení, ve své podstatě tam nemají co dělat a město je musí dát na jiné místo. A nebo sehnat souhlas OOP.

    Reagovat
  • Zase ukázka nesystémové práce. Udělá-li se jedno stání pro kontejnery a pak někdy další, výsledek bude podobný tomu, jako když pejsek s kočičkou pekli dort. Každé stání bude jiné, bude jinak stárnout a bude jindy potřebovat obměnu

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy