Vizuální identita města Cheb: soutěž

Uspořádání soutěže o vypracování vizuální identity města Chebu. Nahradit tak dnes mnohdy chaoticky využívaný znak města ucelenou a promyšlenou vizuální identitou.
Autor(ka): Tomáš Novotný
Realizovatelné
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Současná prezentace města Cheb je velmi chaotická. Stále vznikající nové služby města se postupně oddalují od původních barev, znaku, vizuálního řešení, protože je stávající situace nevyhovující – chybí vizuální identita. Každý městský web je dnes vizuálně odlišný jeden od druhého. Většina služeb města je vizuálně odlišná jedna od druhé (Městská policie, Chetes, Sociální služby apod.). Navigace (cedule) po městě jsou vizuálně odlišné. Tiskoviny města jsou vizuálně odlišné jedna od druhé (Radniční listy, parkovací karty, turistické a občanské tiskoviny).

Tato roztříštěnost mnohdy způsobuje, že lidé nemají přehled o tom, že tuto a tamtu službu poskytuje město Cheb. Neumí si to totiž na první pohled spojit. Tvůrci těchto služeb mají často volnou ruku, protože Cheb nemá kvalitní logo, manuál vizuální identity a dostatečné zdroje pro další práci.

Současný chebský vizuální chaos:

 

Popis:

Co je jednotný vizuální styl? Není to jen LOGO, jak se mnozí domnívají. Jedná se o sjednocení vizuálních výstupů, kterými se město Cheb bude prezentovat navenek. Kvalitní výsledek je téměř vždy podřízen týmové spolupráci, kde činnost jednoho člena týmu není nadřazena jiné, nýbrž je ve vzájemném souladu se všemi ostatními. Kreativita se v této symbióze snoubí s promyšlenou metodologií do pečlivě koordinované a funkční jednoty.
Účelem jednotného vizuálního stylu je udržet řád, jednotu a určitou míru estetiky v dnešním chaotickém prostředí. Dalším aspektem je odlišit instituci od dalších, což opět slouží ke zlepšení přehlednosti. Jednotný vizuální styl by měl vycházet ze základní filozofie města Chebu, z jeho minulosti, obsahovat přítomnost a směřovat do budoucnosti.

Funkce jednotného vizuálního stylu je v ideálním případě popsána v tzv. design manuálu, aby nedošlo k její deformaci nebo porušení. Design manuál je souborem vizuálních prostředků, které spoluutvářejí jednotný vizuální styl organizace. Ve svém obsahu ji tvoří souhrn elementů: logo, typografie (písmo), barva, interní architektura, informační systém v budově, design, propagační materiály, design webových stránek a mnohé další aplikace.

  • Uspořádání soutěže za pomoci koordinátora, který má bohaté zkušenosti s pořádáním soutěží o vizuální identity měst. Například CZECHDESIGN.CZ, z.s.
  • Koordinátor soutěže by oslovil grafická studia/grafiky, nebo by se vyhlásila veřejná soutěž.
  • Město Cheb by dostalo více možností k výběru.
  • Nová vizuální identita by měla postupně spojit všechny služby města.
  • Pro občany, turisty a obchodníky bude prezentace města srozumitelnější.
  • Otevřou se nové možnosti: atraktivnější prezentace, suvenýry, srozumitelnost, větší občanská hrdost.

Jednotný vizuální styl města Kadaň:

  

Jednotný vizuální styl města Příbram:

Jednotný vizuální styl města Litoměřice: 

Odhadované náklady

999000 Kč
Pozn.:

Celkové náklady budou závislé na výši odměn pro účastníky soutěže určené městem

Umístění

Realizovatelné

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy