Utrhni a ochutnej!

Cílem návrhu je vybudování komunitního sadu především jako místa pro setkávání občanů. Dalším cílem je zlepšení veřejného prostranství, nebo jen vytvoření místa, kde si budou moci návštěvníci utrhnout čerstvé ovoce, případně jiné jedlé plody. Komunitní sad by byl umístěn v ulici Břehnická za dětským dopravním hřištěm především na pozemkové parcele č. 2139/1 k.ú. Cheb, v návaznosti na pozemkovou parcelu č. 2123/2 a část pozemkové parcely 2123/1 obě k.ú. Cheb.
Autor(ka): Šárka Rejsková
Nerealizovatelné
2021
Sdílet:
Odůvodnění:

Důvodem realizace komunitního sadu je vytvoření místa, kde by se lidé mohli volně potkat a své setkání si zpříjemnit ochutnáním různých plodů. Mnozí nemají možnost si takové plody vypěstovat, protože bydlí v panelových domech a nemají zahradu. Místo by sloužilo ke vzdělávání studentů v rámci výuky biologie či dětem z MŠ k poznávání. Obě věkové kategorie by se mohly zapojit do tvorby tohoto prostranství výrobou hmyzích hotelů.

Popis:

Zvolená lokalita je svým umístěním zajímavá především proto, že je jednou ze vstupních bran na „krajinku“ a nachází se i nedaleko mateřské školky a gymnázia. Komunitní sad by mohl sloužit, jako místo pro řadové občany, občany nedalekého sídliště Skalka či náhodné návštěvníky, ale i jako místo kde by se děti nedaleké MŠ a studenti nižších tříd gymnázia mohli seznamovat s různými druhy stromů a jejich plodů (či sledovat jejich vývoj v čase), případně je ochutnat. V rámci komunitního setkávání by zde bylo možné pořádat různá setkání např. „jablko-branní“ atd.
Dalším pozitivem by bylo, že komunitní sad by se stal útočištěm hmyzí populace a zajišťoval by potravu pro včely či čmeláky.
Realizace projektu by představovala výsadbu již vzrostlých různorodých druhů ovocných stromů, dle odborného posouzení, aby daná lokalita vyhovovala jejich vlastnostem např. různé druhy jabloní, třešní, hrušní, ořešáků, slivoní atd.. Místo by bylo doplněno vhodným mobiliářem např. sedací prvky, odpadkové koše atd. Vzhledem k tomu, že by tyto stromy přilákali různý hmyz, nabízí se instalace hmyzího hotelu, buď komerčně vyrobeného, nebo zapojit do výroby děti MŠ či studenty nedalekého gymnázia.

Odhadované náklady

450000 Kč

Umístění

Ulice Břehnická: pozemková parcela č. 2139/1, část p.p.č. 2123/1 a p.p.č. 2123/2 vše k.ú. Cheb. Dle Územního plánu Cheb, je lokalita vymezena jako – ZV – veřejná prostranství – veřejná zeleň.

Nerealizovatelné

S ohledem na problematičnost zvolené lokality, kdy její podstatná část bývá po větší část roku silně podmáčená, a náročnost budoucí údržby byl po dohodě s navrhovatelkou projekt zařazen mezi nerealizovatelné.

2 komentářů

  • Nápad je to vynikající. Mnohé děti už neví jaké to je utrhnout si jablko ze stromu. Vyberte jiný pozemek! Pojďte do toho! 👍👍👍

    Reagovat
  • Moc hezký nápad (taky o něm v rámci spolku Chebsko za klima už delší dobu mluvíme a uvažujeme)! Město Cheb mělo nyní dle katastru 3 pozemky vedené jako „sad“, nicméně žádný z nich dnes tomuto účelu neslouží a ani jeden pozemek k tomuto účelu již dnes není vhodný (kromě snad pozemku školky v Hájích, ale i tam by nešel realizovat sad dostupný pro veřejnost). S ovocným sadem se dle Generelu zeleně uvažuje na Špitálském vrchu, ale to je zatím spíše ve hvězdách. Určitě bych to nevzdávala! Věřím, že vhodný pozemek by se našel a podpora také!

    Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy