Rikša pro seniory

Vyjížďky rikšou pro klienty domovů pro seniory, seniory žijící osamoceně, osoby se sníženou hybností atd., kteří mají omezenou možnost trávení volného času. Dobrovolník vyveze klienta na místa, která si klient sám zvolí – okolí města Chebu, památky, zajímavosti, místo bývalého bydliště – rodiště, za známými.
Autor(ka): Soňa Špiříková
Nerealizovatelné
2022
Sdílet:
Odůvodnění:

Aktivní pomoc při volnočasových aktivitách a zpříjemnění času pro klienty domovů, seniorů žijících osamoceně, či osob s omezenou hybností. Využití práce dobrovolníků, kteří společně se mnou chtějí seniory vyvést za hranice všednosti a zpříjemnit jim tak jejich dny. Podívat se s nimi na místa, které ještě touží spatřit a nebo jim sami ukázat jaké místa ve městě Cheb a jeho okolí jsou a stojí za to je vidět.

Popis:

Tento projekt, který již realizují i v jiných městech České republiky (např. Ostrava, Ústí nad Orlicí, Břeclav atd.) byl měl pomoci osobám (klientům domovů pro seniory, dlouhodobě nemocné, seniory žijící osamoceně, osoby se sníženou hybností) trávit aktivně svůj volný čas.
Návrhem tedy je zakoupit dvě elektrokola, jejichž součástí je i pohodné sezení pro jednu osobu (tzv. rikša), které bude sloužit k vyjížďkám s klientem. Tyto vyjížďky se budou konat po předchozí domluvě, na přání klienta – zájemce o vyjížďku, který určí místo na které by se rád znovu podíval, např. místo bývalého bydliště – rodiště, nebo které by rád poznal – památka v okolí, zajímavost o které slyšel. Prvním krokem by byla prezentace v zařízení, kde by se případní zájemci seznámili s projektem a následně by se na základě získané důvěry mohly dohodnout konkrétní dny a časy, ve kterých by se vyjížďky konaly. Vše s ohledem na možnosti klienta a s přizpůsobením aktuálnímu počasí.

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Cheb a okolí – klienti domovů pro seniory a zařízení pro dlouhodobě nemocné AMIKA centrum s.r.o.

Nerealizovatelné

Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní prostředek, u kterého je nutností dodržování jasně daných pravidel spojených s jeho užíváním, obsluhou, provozem nebo řešením pojistných událostí (v případě zranění seniora či poškození třetí osoby), není tato služba vhodná pro provozování městem. V úvahu by možná přicházelo její provozování některým z dobrovolnických center či spolků. Žádná z oslovených organizací, působících v Chebu, však zájem neprojevila. Seniorům vychází město vstříc službou Senior taxi, která je velmi využívaná, byť její zaměření není zcela shodné s navrhovanou rikšou. Z těchto důvodů byl návrh zařazen mezi nerealizovatelné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy