Psí hřiště/park s prvky agility a vodní plochou

Víceúčelové oplocené psí hřiště/park s prvky agility a vodní plochou s částečným zastřešením/zastíněním. Vodní plocha by byla členitá s malými fontánkami, bazénkem či brouzdalištěm. Vnitřní plocha by byla dělena na několik menších částí, doplněná o lavičky, odpadkové koše a veřejné osvětlení. Každá část by byla vybavena různými herními a výcvikovými prvky pro psy.
Autor(ka): Petra Pližingrová, DiS.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Psí park by byl ojedinělým projektem v Karlovarském kraji, který by jistě ocenilo nespočet místních i přespolních pejskařů. Projekt by řešil zoufalou situaci v Chebu ohledně volného pohybu psů. Je časově i bezpečnostně náročné pokaždé vyjet do přírody a psa nechat vyběhat na nezajištěných plochách, které jsou většinou lemovány silnicemi nebo lesy, ze kterých kdykoliv může vyběhnout zvěř. Dále by se řešila i otázka socializace psů. Na zmiňovanou plochu v současné době pejskaři chodí, ale akorát se zde hromadí nepořádek a plocha je bez smysluplného využití. Takto by tento prostor dostal smysl a řád a v neposlední řadě by se toto místo zvelebilo a přilákalo spoustu lidí.

Dále by zde mohl probíhat výcvik nebo závody v agility pořádané Psí školou Kopaniny. Při této situaci, kdy by se navýšila kapacita návštěvníků, by se k parkování využilo přilehlé parkoviště.

Popis:

Jednalo by se o víceúčelové oplocené psí hřiště/park s prvky agility a vodní plochou s částečným zastřešením/zastíněním. Vnitřní plocha by byla dále dělena na několik menších částí, přičemž každá část by měla svou menší branku. Hřiště by mělo i větší hlavní bránu pro možnost vjezdu údržby zeleně apod. V každém sektoru by byly umístěny lavičky, odpadkové koše, pytlíky na psí exkrementy a veřejné osvětlení. Vodní plocha by byla členitá s malými fontánkami, brouzdalištěm či bazénkem. Podmínkou by byla pitná voda. Hlavními prvky by byly různé herní a výcvikové prvky, jako např. agility lávka, tunely, slalomy atd. trvale přidělané a tudíž nepřenosné a z estetického i údržbového hlediska nejlépe dřevěné.

U hlavní brány by byla informační tabule, kde by byla mimo jiné otevírací doba a pravidla užívání, mezi která by patřila např. podmínka pro reaktivní jedince nosit při pobytu hřiště náhubek, bezpodmínečné dodržování hygieny a bezpečnosti při vstupu a pobytu na pozemku a vstup od 12let věku, mladší osoby v doprovodu dospělého, atd. Dále by zde mohly být různé kynologické informace, např. o důležitosti veterinární péče, o kastraci, o březosti fen, o péči o zuby a srst atd.

Hřiště by se dalo využívat i pro soukromé účely, které by se ohlašovaly předem na MÚ, např. výcvikem nebo závody pořádanými Psí školou Kopaniny.

Plocha by se musela nejprve zarovnat a zatravnit, dále oplotit pevným a dostatečně vysokým plotem s jednou hlavní bránou a menšími vnitřními brankami a následně olemovat veřejným osvětlením. Dále by se plocha mohla podél plotu osázet nejedovatými keři, popřípadě stromky. Následovalo by vybudování vodní plochy, která by byla částečně zastřešená menší pergolou nebo členitými tmavými foliemi odrážejícími sluneční paprsky. Nakonec by se instalovaly lavičky a herní a výcvikové prvky pro psy.

Odhadované náklady

500000 Kč
Pozn.:

Můj odhad je cca 400-500 tis.
Zde je pár tipů na firmy, které se zabývají návrhy a realizacemi podobných hřišť.
https://coolcity.cz/sluzby/agility/
https://www.psiparky.cz/
https://www.psihristeaparky.cz/

Umístění

Plocha (trvalý travní porost) mezi ulicemi U Stadionu a Šeříková, č. pozemku 1746/1

Posouzení realizovatelnosti

Jedná se o území, které není ve vlastnictví města Chebu, nýbrž státu. Město se již delší dobu snaží o odkup tohoto pozemku, ale bezvýsledně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy