GOETHOVA TERASA a TURISTICKÉ ODPOČÍVADLO

Vznik nového turistického odpočívadla a relaxačního místa s názvem Goethova terasa. Významové i prostorové propojení „nedotažené“ části levého břehu Ohře pod hrází s nově dobudovaným územím za hrází a vytvoření tzv. Goethova břehu.
Autor(ka): Milan Kůtek
Realizované, Vybrané v hlasování
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Od letošního jara zesílí turistický ruch v oblasti kolem hráze přehrady Skalka. Díky dokončení přístupové cesty směrem ke Goethovu naučnému lesoparku i hotovým úpravám lesních cest ke Kouzelnému lesu a k „Věžičce“ (Egerwarte) lze očekávat mnohem častější vycházky Chebanů, rodin s dětmi, školních skupin, turistů atd. a samozřejmě i zvýšený pohyb cyklistů. Na trase z centra Chebu do těchto vzdálenějších míst však zatím chybí vhodné místo pro zastavení, oddech a svačinu, a to i s možností krátkodobého „zaparkování“ kol, kočárků či koloběžek. Proto navrhuji vznik nového turistického odpočívadla na místě mezi Goethovou lavičkou a tzv. Goethovou skálou, kde se nyní nacházejí jakési „kamenné záhony se seschlými trsy“, které podle mě ničemu neslouží, nemají žádnou estetickou hodnotu a pouze zabírají plochu na jinak příhodné rovné části tohoto místa.

Mezi zmíněnou částí a Goethovou skálou se nachází další nevyužívaná a „polozanedbaná“ plocha. Jde o vyvýšenou plošinu vedle skály, ležící paralelně s hlavní cestou. Tato plocha, která je ideálně obklopená stromy a přitom částečně skrytá, má podle mých představ potenciál stát se po úpravách místem pro relaxaci, zamyšlení a klidné posezení. Z těchto důvodů zde navrhuji umístit přírodní meditační lavičky a sedačky, včetně speciálního lavičkového kruhu (souvisí s Goethovou naukou o barvách – viz níže), a pojmenovat toto místo jako Goethovu terasu.

Můj návrh na vznik Goethovy terasy je nutno chápat v kontextu dalších připravovaných úprav v této lokalitě. Jde především o rozmístění nových informačních tabulí o J.W.Goethovi, jeho přínosu pro Chebsko a působení v různých oblastech – poezie, próza, estetika, geologie, mineralogie atd. Tyto tabule budou financovány z přeshraničního projektu Brána do nitra Země. Dvě z nich by mohly být umístěny právě u nového odpočívadla a na Goethově terase a zlepšit tak „goethovské“ povědomí Chebanů (mnoho lidí vůbec neví, že a proč nějakou Goethovu lavičku a Goethovu skálu máme, neboť nejsou nijak označeny…). Jsem přesvědčen, že tato nově vzniklá turisticko-odpočinková zóna pod hrází na levém břehu Ohře napomůže zvýšení prestiže města i v souvislosti s připravovaným vstupem měst lázeňského trojúhelníku  v nichž Goethe také rád a opakovaně pobýval  do kulturního dědictví UNESCO a navrhuji pro ni název Goethův břeh.

Popis:

TURISTICKÉ ODPOČÍVADLO

 • Po potřebných povrchových úpravách bude na dotyčné ploše instalováno dřevěné turistické posezení se stoly a lavicemi, umožňující krátký odpočinek pěším turistům i cyklistům
 • V jeho bezprostřední blízkosti budou umístěny přírodní stojany na kola a koloběžky ve formě upravených kmenů („kláda se zářezy“)
 • Na příhodném místě této plochy bude dále umístěna jedna z připravovaných informačních tabulí, konkrétně o vazbách J.W.Goetha na Cheb i další místa v našem regionu (schváleno v rámci projektu Brána do nitra Země). Goethe jakožto nadšený turista a milovník přírody si to myslím zpětně zaslouží… a navíc si příští rok připomeneme výročí 200 let od začátku jeho opakovaných pobytů v Chebu v letech 1821 -1823
 • Nezbytnou součást nového turistického odpočívadla budou tvořit vhodné odpadkové koše v přírodní úpravě

GOETHOVA TERASA

 • Zarostlá přírodní plošina vedle tzv. Goethovy skály projde potřebnými povrchovými úpravami
 • Centrálním motivem nové rovné plochy se stane lavičkový kruh – 6 laviček uspořádaných do kruhu, symbolizujícího podle Goethovy nauky o barvách duševní život. Tyto lavičky budou z masivního dřeva, s odolným barevným povrchem. Vstup do tohoto kruhu umožní úzké mezery mezi jednotlivými lavičkami
 • Na vzniklé přírodní terase bude dále rozmístěno několik přírodních meditačních laviček a sedaček. Tím se tato plocha stane místem pro klidné posezení, relaxaci, četbu či zamyšlení (nejlépe mimo frekventované denní hodiny)
 • V případě nevyčerpání celé plánované částky může být po konzultacích s odborníky okraj nové přírodní terasy osázen vhodnými nízkými keři
 • Na příhodném místě této plochy bude umístěna jedna z připravovaných informačních tabulí, konkrétně o Goethově nauce o barvách a estetice (schváleno v rámci projektu Brána do nitra Země)

Svým pojmenováním i zaměřením Goethova terasa významově propojí dosud zcela izolované a veřejnosti téměř neznámé části této lokality, tj. Goethovu lavičku a Goethovu skálu. Spolu s dalšími informačními tabulemi o J.W.Goethem, jež budou v lokalitě podél Ohře rozmístěny, se tak může stát základem zcela nové zóny, kterou nikde jinde nemají, s názvem Goethův břeh

Odhadované náklady

500000 Kč
Pozn.:

Předpokládané náklady:

dřevěné turistické posezení se stoly a lavicemi    max. 75 000
přírodní parkování kol („cykloklády“)                     max. 20 000
odpadkové koše                                                    max. 15 000
lavicový kruh (Goethova terasa)                           max. 60 000
přírodní meditační lavičky a sedačky                    max. 70 000
povrchové úpravy stávající podoby obou míst      max. 260 000

Umístění

lokalita mezi Goethovou lavičkou a Goethovou skálou (ul. Kachní kámen, levý břeh Ohře v úseku od hráze k atletickému stadionu)

Jeden komentář

 • Mám radost jak Cheb vzkvétá,tvoří se turistické stezky a různé atrakce. Je to paráda moci ukázat návštěvám a hlavně našim dětem, vnoučatům jak máme krásné město. Děkuji všem,co se o to zasloužili. Už se těším až si vyrazím s vnoučaty na Goethův břeh.

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy