PARKOVÁNÍ PŘED 5. ZŠ CHEB

Cílem projektu je rozšíření ulice Matěje Kopeckého před 5. ZŠ Cheb asi o jeden metr za účelem vzniku nejméně osmi bezpečných podélných parkovacích míst s přednostním parkovacím režimem pro rodiče žáků 5. ZŠ Cheb.
Autor(ka): Michal Tancoš Jr.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Parkování před 5. ZŠ Cheb, nezbytné pro rodiče žáků a velmi užitečné pro obyvatele místních sídlišť, je v rozporu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích, neboť stáním či zastavením osobních vozů u obrubníku v těchto místech není splněn požadavek zákona na minimální šíři jízdního pruhu 3 metry pro každý směr jízdy.

Městská policie je na udání nucena parkování před 5. ZŠ Cheb vždy prošetřit a udělit stojícím vozům pokuty za špatné parkování pro nedodržení průjezdnosti, k čemuž, k značné nelibosti místních obyvatel, dochází bohužel relativně často. Jako na většině sídlišť v Chebu je také v této lokalitě parkovacích míst nedostatek a řidičům pak nezbývá, než parkovat na skutečně nebezpečných a obousměrně neprůjezdných místech, například u křižovatky ulice Matěje Kopeckého s ulicí U stadionu.

Průjezdnost před 5. ZŠ Cheb přitom není splněna jen těsně – při stání či zastavení osobního vozu zde zbývá pro obousměrnou jízdu 5,2 až 5,6 metrů místo požadovaných 6 metrů. Osobní i dodávkové vozy se bezpečně míjejí, těsnější je až míjení s autobusem MHD. Ke splnění požadavku zákona a zvýšení bezpečnosti provozu by proto stačilo jižní obrubník, podél kterého lidé obvykle parkují, posunout asi o jeden metr jižně, vozovku tím rozšířit a získat zde nejméně osm předpisových parkovacích míst.

Popis:

Silnice před 5. ZŠ Cheb v ulici Matěje Kopeckého bude rozšířena jižním směrem asi o jeden metr, bude přeložen chodník pro chodce, případně veřejné osvětlení. Vznikne souvislý podélný parkovací záliv pro nejméně osm osobních vozů.

Režim parkování bude upraven v pracovních dnech – mimo letní prázdniny a období vánočních svátků – přednostně pro rodiče žáků 5. ZŠ Cheb, aby zde mohli v ranních a odpoledních hodinách zastavit, vyložit a nabrat své děti, informativní dopravní značkou „Parkoviště K + R“ (Kiss and Ride – polib a jeď), která označuje parkoviště, určené pro krátké zastavení za účelem vystoupení a nastoupení osob. Značka bude doplněna vyznačením maximální doby parkování 10 minut a například tímto dodatkovým textem:

„Platí jen v pondělí až pátek od 01. září do 21. prosince a od 02. ledna do 30. června mezi 07.00-16.00 hodinou.“

Odhadované náklady

900000 Kč
Pozn.:

Návrh byl konzultován s odborem správy majetku Městského úřadu Cheb. Předpokládané náklady na realizaci ve výši 900 tisíc korun sice přesahují částku 500 tisíc korun doporučenou pro jeden projekt v participativním rozpočtu, přínos projektu pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zachování parkovacích kapacit pro obyvatele lokality by však pro dofinancování z rozpočtu města Cheb mohl být zajímavý.

Umístění

Matěje Kopeckého 1160/1

Posouzení realizovatelnosti

Kvůli předpokládané finanční náročnosti, která podstatně převyšuje stanovený limit, návrh nezapadá do projektu Mega nápadů. Bereme ho však jako podnět pro zpracování studie a následnou projektovou přípravu rekonstrukce celého úseku ulice Matěje Kopeckého. Samostatný parkovací záliv by byl vytržen z kontextu a dle vyjádření Ing. Tlačila by s tím Dopravní inspektorát nesouhlasil bez řešení další dopravních návazností, takže je třeba připravit návrh komplexnějšího řešení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy