Ozelenění vlakového/autobusového nádraží

Ozelenění veřejného prostranství u vlakového/ autobusového nádraží.
Autor(ka): Dominik Zýka
Nerealizovatelné
2022
Sdílet:
Odůvodnění:

Cílem projektu je vnést do veřejného prostoru v okolí autobusového a vlakového nádraží v Chebu modro-zelenou infrastrukturu v podobě menších zelených staveb. Myšlenka vychází ze současného trendu udržitelnosti a ozeleňování center velkých světových i tuzemských měst. Podobnou myšlenku lze vidět u nově zrekonstruovaného vlakového nádraží v Plzni („Paluba Hamburk“).

Popis:

Ozelenění veřejného prostranství kolem autobusového a vlakového nádraží v Chebu spočívá v doplnění současných/ budoucích staveb o vertikální zelené stěny a zelené střechy. Tyto prvky lze aplikovat na větší části objektu nebo jen na pár vybraných stěn/ zastávek/ přístřešků apod. Takto upravené zázemí bude zlepšovat mikroklima svého okolí (snižování vlivu tepelného ostrova měst), svou retenční schopností podpoří politiku hospodaření se srážkovými vodami. Dojde k snížení zatížení jednotné kanalizace srážkovými vodami. Konstrukce by působila taktéž jako přirozená tepelná izolace, která by v létě ochlazovala a v zimě oteplovala daný objekt. V neposlední řadě dojde k podpoření pozitivního vlivu těchto staveb na lidskou psychiku.
Výstavba zelených stěn a střech může být pojata buď jako technické a vizuální doplnění současných objektů a staveb nebo jako kompletní rekonstrukce/novostavba, kdy by součástí zelených stěn a střech byly i nové betonové, železné, dřevěné či drátokamenné prvky.

Výhody:
Retence vody, zadržení a odpařování srážek
Zvlhčování vzduchu (zvyšuje evapotranspiraci, intercepci, stínění)
Zlepšení mikroklima- teplotní a vlhkostní stabilizace, omezení vlivu tepelných ostrovů měst
Pocitová teplota u zelených stěn nižší až o 10-12°C
Zachytávají velké množství prachových částic
U stavby fungují jako izolace (v létě budovu ochlazují, v zimě zateplují)
Absorbují hluk
Pohlcují CO2, tvoří kyslík
Zvýšení biodiverzity měst (ptáci, motýli, hmyz)
Příznivý a zklidňující dopad na lidskou psychiku

Cena: 500 000 Kč, dle rozsahu, typu a velikosti ploch.

Projekt ozelenění lokality je nutné konzultovat s vedením města a zodpovědným architektem tak, aby byl zajištěn soulad záměru s budoucím rozvojem lokality a stávajícím/ plánovaným architektonickým řešením dané oblasti.
Přesný popis technického řešení, konstrukcí a rostlin bude doplněn na základě rozsahu a typu zvoleného řešení.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Vlakové/ autobusové nádraží

Nerealizovatelné

Tak, jak je návrh předložen, neodpovídá odhadovaným nákladům na jeho realizaci. Muselo by dojít k rekonstrukci stávající konstrukce autobusového terminálu, což by přineslo neekonomicky vynaložené další finanční prostředky a následně další náklady spojené s údržbou těchto zelených ploch. Navíc má proběhnout celková rekonstrukce budovy vlakového nádraží. Z těchto důvodů je návrh zařazen mezi nerealizovatelné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy