Ozelenění veřejných toalet

Veřejná WC města Cheb. Ozelenění se může týkat například veřejných toalet na křižovatce ulic Májová a Dukelská nebo toalet v areálu krajinné výstavy.
Autor(ka): Dominik Zýka
V realizaci, Vybrané v hlasování
2022
Sdílet:
Odůvodnění:

Cílem projektu je vnést do veřejného prostoru města Cheb modro-zelenou infrastrukturu v podobě menších staveb. Myšlenka vychází ze současného trendu udržitelnosti a ozeleňování center velkých světových i tuzemských měst.

Popis:

Ozelenění objektu veřejných toalet spočívá v doplnění současných staveb o vertikální zelené stěny popřípadě i zelené střechy. Takto upravená stavba by poté zlepšovala mikroklima svého okolí (snižování vlivu tepelného ostrova měst), svou retenční schopností by podporovala politiku hospodaření se srážkovými vodami. Snížila zatížení jednotné kanalizace srážkovými vodami. Konstrukce by působila taktéž jako přirozená tepelná izolace, která by v létě ochlazovala a v zimě oteplovala vnitřní objekt. V neposlední řadě je prokázán pozitivní vliv těchto staveb na lidskou psychiku.
Výstavba zelených stěn a střech může být pojata buď jako technické a vizuální doplnění současných objektů nebo jako kompletní rekonstrukce, kdy by součástí zelených stěn byly i nové dřevěné či drátokamenné prvky.

Výhody:
Retence vody, zadržení a odpařování srážek
Zvlhčování vzduchu (zvyšuje evapotranspiraci, intercepci, stínění)
Zlepšení mikroklima- teplotní a vlhkostní stabilizace, omezení vlivu tepelných ostrovů měst
Pocitová teplota u zelených stěn nižší až o 10-12°C
Zachytávají velké množství prachových částic
U stavby fungují jako izolace (v létě budovu ochlazují, v zimě zateplují)
Absorbují hluk
Pohlcují CO2, tvoří kyslík
Zvýšení biodiverzity měst (ptáci, motýli, hmyz)
Příznivý a zklidňující dopad na lidskou psychiku

Projekt ozelenění veřejných toalet je nutné konzultovat s vedením města a zodpovědným architektem tak, aby byl zajištěn soulad záměru s budoucím rozvojem lokality a stávajícím/ plánovaným architektonickým řešením vybrané oblasti.

Cena: 250 000 Kč, závisí na použité technologii, rozsahu a velikosti ploch.

Odhadované náklady

250000 Kč

Umístění

Křižovatka ulic Májová a Dukelská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy