Oříšky

Osázení svahů v parku keři lískových oříšků. Vysazení stromů ořešáku královského (vlašský ořech). Zhotovení a instalace hnízdních budek pro veverky a zpěvné ptactvo. Instalace informativní tabulky v Hradební ulici.
Autor(ka): Dagmar Kalina
Realizované, Vybrané v hlasování
2020
Sdílet:

Svahy a okolí hradebního příkopu tak byly osázeny více než stovkou keřů (líska, ptačí zob, muchovník, dřín, kalina, dřišťál) a pěticí vzrostlých ořešáků. K tomu zde bylo nainstalováno pět desítek budek různých velikostí. Jedná se o speciální hnízdní budky pro veverky i klasické budky pro zpěvné ptáky.

Dokončení realizace: prosinec 2020

Realizující odbor: odbor správy majetku, Ing. Pavol Vančo

Odůvodnění:

V parku žije po mnoho let populace veverek obecných. Při budování krajinné výstavy a zušlechťování tohoto parku bylo vykáceno mnoho starých stromů a téměř všechny keře (bezy, šípky). Vykácené keře byly pomístně nahrazeny novou výsadbou cizokrajných keřů, většinou rododendronů, které však pro místní faunu nemají praktický význam. Veverky i ptactvo tak přišly o své úkryty a hnízdní dutiny ve stromech a možnost obživy. Veverky často přebíhají Hradební ulici a v protější soukromé zahradě sbírají lískové oříšky z keřů, které tam jsou vysazeny. Při přebíhání silnice jsou ohrožovány projíždějícími automobily. Naposledy v létě minulého roku ležela jedna sražená veverka na silnici. Byl na ni moc smutný pohled. Pokud by byl v parku dostatek potravy, nebyly by veverky nuceny přebíhat silnici a hledat potravu jinde.
Příkré svahy v parku jsou holé, zastíněné, nedrží se na nich travní porost a podléhají erozi. Osázením svahů by došlo nejen k pomoci veverkám, ale i ke zpevnění svahů. Keře lískových oříšků jsou nenáročné na pěstování, jsou odolné a v podstatě nepotřebují žádnou péči. Vzhledově jsou přívětivé na pohled v každém ročním období a do našeho parku se určitě hodí.
Na rovné ploše v horní části parku je dostatek místa pro vysazení stromů vlašských ořechů, ze kterých bude mít radost kromě veverek i široká veřejnost.

Popis:

Osázení příkrých svahů na pozemkové parcele č. 114/1 a 114/10 v katastrálním území Cheb keři lískových oříšků (např. lombardský) v počtu 50 ks sazenic. Vzdálenost jednotlivých sazenic od sebe 5 m v nepravidelné řadě, aby byl využit celý svah a sazenice měly dostatek prostoru k růstu.
Na p.p.č. 114/19, která tvoří vodorovnou horní část parku, navrhuji osadit 3 stromy vlašského ořechu tak, aby tvořily skupinu ve tvaru trojúhelníku, vzdálenost od sebe minimálně 7 m.
Vyhotovení a instalace hnízdních budek pro veverky v počtu 5 ks a hnízdních budek pro drobné zpěvné ptactvo v počtu 10 ks. Budky budou instalovány na stávající vzrostlé stromy na kmen do výšky alespoň 5 m v místě, kde se již kmen větví, orientace vletového otvoru směrem k jihu. Vzdálenost jednotlivých budek od sebe alespoň 30 m.
Na okraji parku u Hradební ulice bude umístěna dřevěná tabulka s informacemi pro veřejnost. Informace o životě veverek jako chráněného živočicha a o tomto projektu. Poděkování Městu Cheb za možnost uskutečnění tohoto projektu z participativního rozpočtu města v 1. Ročníku MEGA NÁPADY.

Odhadované náklady

57350 Kč
Pozn.:

Předpokládané náklady:

Sazenice lískový oříšek s kořenovým balem 50 ks x 245,-Kč = 12 250,-Kč
Výsadba 50 ks x 200,- Kč = 10 000,- Kč
Sazenice vlašský ořech s balem 3 ks x 500,- Kč = 1 500,-Kč
Výsadba a osazení ochranného kůlu 3 ks x 1 200,- Kč = 3 600,- Kč
Dřevěné budky pro veverky 5 ks x 1000,- Kč = 5 000,-Kč
Dřevěné budky pro ptactvo 10 ks x 500,- Kč = 5 000,-Kč
Instalace budek na stromy 15 ks x 1 000,-Kč = 15 000,-Kč
Vyhotovení a instalace informační tabulky 5 000,-Kč
Předpokládané náklady celkem činí 57 350,-Kč

Umístění

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy