MOJE PANELY / 5. ZŠ Cheb

Město Cheb pomůže lidem instalovat na veřejné střechy solární panely a umožní zájemcům vydělávat na vyrobené elektřině. Začneme na střeše 5. ZŠ se šedesáti panely. Pro vlastnictví jednoho panelu stačí lidem investovat šest tisíc korun. Město za vyrobenou elektřinu zaplatí tarifem, za který ji odebírá ze sítě. Tím se investice do panelu vrátí do šesti let. Dalších dvacet let životnosti bude panel majiteli vydělávat přes tisíc korun ročně. Lidé budou vlastnit část energetického systému.
Autor(ka): Michal Tancoš Jr.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Samosprávy váhají s přípravou projektů obnovitelných zdrojů energie. Přitom bioplynové technologie a fotovoltaika garantují investiční návratnost pod 10 let při životnosti 20-30 let. U bioplynové technologie díky evropským dotacím, u fotovoltaiky díky relativně nízkým pořizovacím nákladům, které s růstem globálně instalovaného výkonu stále klesají.

Rychlá návratnost fotovoltaiky na střechách budov je současně postavena na dosažených úsporách. Pokud budova vyrobenou elektřinu spotřebuje, ušetří náklady ve výši 3,50-5,50 Kč za kWh elektřiny z distribuční sítě. Škola nebo úřad v Chebu ročně spotřebují 85-160 tisíc kWh elektřiny. Fotovoltaika o výkonu 20 kW vyrobí v podmínkách ČR ročně asi 20 tisíc kWh. To je množství, které lze v budově snadno spotřebovat. Za elektřinu z distribuční sítě pak budova ušetří 70-110 tisíc korun ročně. Při investičních nákladech na 20 kW fotovoltaiku ve výši 500 tisíc korun se investice vrátí za 4,5-7 let.

Jakkoli je pro samosprávy výhodné do fotovoltaiky investovat, politické rozhodnutí o takové investici může mít jen malý ohlas u voličů. Přímý užitek pro občany je mizivý. Ekologicky smýšlející veřejnost má proto malou šanci takové investice na radnici prosadit.

Místo na motivaci politiků projekt MOJE PANELY navrhuje soustředit se v rámci participativního rozpočtu, kde hlasují sami občané, na investiční potenciál veřejnosti a ekonomicky ji zainteresovat do ziskové fotovoltaiky. Tím bude zaručen její rychlý rozvoj. Důležitou vlastností fotovoltaiky je přitom snadná škálovatelnost. Lze provozovat jeden nebo tisíce panelů. To umožňuje transparentně stanovit investiční náklady na jeden panel v elektrárně jakékoli velikosti a rozdělit podíl na úspoře energie, který bude majiteli panelu – akcionáři – vyplacen jako zisk – dividenda. Investice do jednoho panelu se pohybuje v řádu jednotek tisíc korun. Možnost vlastnit část energetického systému je tak dostupná nejširší veřejnosti.

Popis:

Samospráva vytipuje veřejné budovy vhodné pro instalaci fotovoltaiky. Pro konkrétní budovu nechá zpracovat studii proveditelnosti s prioritní spotřebou elektřiny v budově a doplňkovým prodejem přebytků do distribuční sítě. Tím stanoví počet panelů, investiční a provozní náklady. Po započtení dotace od samosprávy bude stanovena cena jednoho panelu a oznámena veřejnosti spolu
s propagací projektu.

Zájemci o investici se do projektu zaregistrují osobními údaji a složením investice do jednoho nebo více panelů na účet samosprávy. Ta stanoví maximální počet panelů na jednoho zájemce-investora, aby projekt sloužil nejširší veřejnosti a neskoupil jej jediný vlivný investor. Zakoupením všech panelů budou shromážděny investiční prostředky a projekt bude realizován. Pokud zájem veřejnosti převýší počet panelů, proběhne veřejné losování zájemců. Nevylosovaným budou složené investice vráceny, nebo převedeny do dalšího projektu. Pokud bude zájemců méně než počet plánovaných panelů, samospráva investici nabídne veřejnosti kdekoli v ČR. Každý akcionář bude na valné hromadě disponovat jedním hlasem nezávisle na počtu vlastněných panelů.

Fotovoltaika měří množství odebrané elektřiny budovou a přebytky dodané do distribuční sítě (během prázdnin ve škole). Výše úspory je dána množstvím dodané elektřiny z panelů a cenou za kWh elektřiny z distribuční sítě. Tato úspora se nepromítne do ekonomiky budovy, která bude platit za elektřinu stále stejně, ale ve formě platby poplyne investorům do fotovoltaiky. Výstupem pro samosprávu bude přístup k elektřině z obnovitelných zdrojů a plnění závazků Pařížské klimatické dohody.

Řízením projektu pověří samospráva jiného zaměstnance, než správce (ředitele) nebo zaměstnance veřejné budovy. Pověřený pracovník zajistí či zprostředkuje administrativu plateb, zvládání krizových situací (závady fotovoltaiky, střechy, měřících přístrojů, připojení), údržbu a recyklaci technologie (zaplacenou recyklačním poplatkem v pořizovací ceně zařízení).

 

Odhadované náklady

500000 Kč
Pozn.:

Předpokládané náklady:

Majitelem a provozovatelem fotovoltaiky bude samospráva. Občané budou akcionáři projektu, akcií bude jeden fotovoltaický panel, dividendou platba za elektřinu odebranou z panelů ve výši, kolik by stál nákup stejného množství elektřiny v budově z distribuční sítě (plus platba za elektřinu dodanou do distribuční sítě). Projekt se podobá emisi komunálních dluhopisů s pravidelně vyplácenými výnosy.

Fotovoltaika bude financována ze 2/3 veřejností a z 1/3 dotací od samosprávy (z participativního rozpočtu). Dotace představuje neziskovou podporu dobré věci – zapojení veřejnosti do rozvoje bezuhlíkové energetiky a urychlení odklonu od fosilních paliv – jako je podporován například sport, kultura a podobně. Dotace zrychlí návratnost projektu, podpoří zájem veřejnosti investovat a tím urychlí osazení co největšího počtu veřejných budov efektivní fotovoltaikou.

Náklady na instalaci 20 kW fotovoltaiky včetně studie proveditelnosti a potřebných povolení odhaduje společnost S-Power Energies, s.r.o. (která je dodavatelem fotovoltaiky pro zákazníky Pražské plynárenské, a.s., současného dodavatele elektřiny pro město Cheb) na 500 tisíc korun (https://www.s-power.cz/fotovoltaicke-elektrarny-pro-firmy/).

Dotace z participativního rozpočtu je uvažována ve výši 150 tisíc korun. Tím klesnou investiční náklady pro veřejnost z 500 na 350 tisíc korun, které je reálné splatit výnosy z výroby elektřiny do šesti let (při pesimistické sazbě 3,50 Kč za kWh, při vyšší sazbě bude návratnost rychlejší). Reinvestici do elektronických komponent – měničů stejnosměrného proudu – budou financovat investoři jednou za 10 let nejvýše jedním ročním výnosem z výroby elektřiny.

Registrace veřejnosti do projektu a složení investice může proběhnout přes běžný e-shop. Například internetový portál Shoptet zajišťuje provoz e-shopu do deseti položek (projekt bude prodávat jen jedinou) zdarma.

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Primárně tento nápad nesplňuje základní podmínku participativního rozpočtu, že návrh musí sloužit široké veřejnosti. V podstatě se jedná o komerční nápad, kdy budou instalovány solární panely na střechy městských objektů, které budou produkovat elektřinu pro možnost připojení dotčených budov a zároveň generovat elektřinu do veřejné sítě, za kterou bude distributor platit. Nelze uvažovat o tom, že participativní je to, že občané mohou vložit své finanční prostředky do projektu a následně se dělit o zisk. Jedná se tedy čistě o komerční záležitost bez přínosu široké veřejnosti. Nápad by se mohl modifikovat na zřízení solárních panelů na objektech města za účelem produkce elektřiny pro napájení např. veřejného osvětlení, čerpadel na zalévání zeleně atd. Dle našeho názoru tento návrh nesplňuje podmínku participativního rozpočtu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy