Kuličková dráha

“Další atraktivní a originální volnočasová aktivita pro rodiny s dětmi v Chebu”. Mnoho zábavy za málo peněz, žádné sportovní pomůcky ani speciální oblečení, žádné vstupné, je potřeba pouze pytlík s kuličkami.
Autor(ka): Lenka Beranková
Realizované, Vybrané v hlasování
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Další oblíbená aktivita, kvůli které budou chtít děti chodit ven. V areálu se dají organizovat s kuličkami různé soutěže mezi dětmi. Barevné hliněnky v pytlíku by se obyvatelé postupně naučili nosit s sebou na procházku nebo by se dali koupit na několika místech v Chebu (např. v Krajince v kavárnách, v Turistickém infocentru nebo na hradě.). Kuličkovou dráhu by mohly využívat děti ze školek, škol či DDM. Atrakce není omezena ročním obdobím jako třeba vodní hrátky v Krajince.

Popis:

Atrakce je celoroční, skoro bezúdržbová, pouze jednou za čas nový nátěr. Využil by se mírný svažitý terén, je potřeba prostor ca 10x10x3m. Technologie výroby popsána podrobněji v příloze. V příloze také podrobná specifikace deseti kuličkových drah s pěti tunely, dvěma mosty, osmi nadjezdy a osmi podjezdy, jednotlivé délky a převýšení.  Realizovat by mohli např. dva nadšení zedníci s fantazií a mohli by připojit svou invenci do kuličkové dráhy, Cheb by mohl know-how poskytnuté městem Zruč nad Sázavou změnit či vylepšit k obrazu svému a podmínkám určitého terénu.

 

Odhadované náklady

200000 Kč
Pozn.:

Na železobetonový skelet o tloušťce 15 cm se ručně tvarují jednotlivé dráhy dle fantazie, k výrobě ve Zruči nad Sázavou posloužily nástroje jako polévková lžíce či kávová lžička, žádné složité výrobní postupy.
Spotřeba  – 10 ks pytlů betonu a 1,5 pytle lepidla, na můstky lepidlo Thomsit R 710 – 10 kg (popis technologie viz příloha).
Dle odhadů starosty Zruče nad Sázavou lze celou atrakci realizovat do 200 000tis. (materiál město vyšel na ca 70 tis.).

Umístění

1) Rokle mezi ulicemi Brandlova a Hradební u zákoutí s rododendrony, pozemek V. 114/10, GPS 50.0774036N, 12.3651197E
nebo
2) několik míst v Krajince, která jsou v mírném svahu, pravý břeh Ohře, např. pozemek č. 3336, pod amfiteátrem, na kaskádě či vedle kaskády viz fota GPS 50.0790869N, 12.3646986E

nebo
3) kopec u Chebského hradu pod ulicí Elišky Krásnohorské, pozemek 2273/38, GPS 50.0809736N, 12.3669294E
nebo
4) jakékoliv jiné místo v mírném kopci o velikosti 10×10 m, kde by se využil mírně svažitý terén pro zadní stranu kuličkové dráhy, místo, které by nebylo přímo u obydlené zástavby, nějaká nevyužitá plocha, další návrhy možné

Posouzení realizovatelnosti

Umístění dalších aktivit v navrhovaném území Krajinky pod hradem považujeme za nevhodné. Prostranství je během roku využívané na hudební akce, food festival apod. Jejich návštěvníci pak využívají každý volný prostor. Prostranství pod hradem považuje za nevhodné úsek památkové péče, který jsme požádali o vyjádření. Lokalita hradebního příkopu se pak jeví jako nevhodná vzhledem k občasnému vandalismu na městském mobiliáři a vybavení dětského hřiště v tomto území. Navrhujeme využít například celý prostor hřiště u parku Schillerovy sady. Ze zaslané dokumentace je zřejmé, že vybudování kuličkové dráhy ve Zruči nad Sázavou, nápad i realizace, bylo občanskou iniciativou, kdy se zřejmě zapojila široká veřejnost. S realizací tohoto projektu v Chebu tedy souhlasíme za stejných podmínek, tedy se zapojením veřejnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy