Goethova skalka pod hrází – lezení pro veřejnost

Očištění skalního masivu od náletových dřevin a porostů. Vybudování lezeckých cest nižší obtížnosti pro široké využití lezeckou veřejností. A tím oživení a zatraktivnění lokality Poohří o další sportovní aktivitu.
Autor(ka): Zdeňka Fafílková
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Odůvodnění:

Při našich aktivitách v okolí řeky Ohře jsme zaregistrovali zajímavou lokalitu pro možné lezení ve volné přírodě, nejen pro potřeby našeho oddílu, ale i možné uzpůsobení pro širokou lezeckou veřejnost. Jedná se o skalní masiv na levém břehu Ohře na pozemku č.506/1 v k.ú. Cheb. Náš požadavek spočívá k povolení zpřístupnění této lokality, za účelem očištění a vytvoření lezeckých cest.

Předpokládáme vytvoření lezeckých cest pro širokou lezeckou veřejnost s vyloučením odpovědnosti vlastníka pozemku, tak jak je i v jiných přírodních lokalitách obvyklé. V takovém případě využívá každý jednotlivec případně skupina skálu na vlastní nebezpečí, avšak lezecké cesty budou vybudovány tak, aby byla zajištěna bezpečnost lezení dle běžných standardů ČHS.

„I Goethe ta trochu lezl po skalách“

Popis:

Přípravné práce, očištění skály od náletových dřevin a mechů, následná likvidace. Dále pak průzkum skalního masivu, vytipování možných tras a vypracování projektová dokumentace. Samotná realizace lezeckých tras a kotevních bodů dle zpracované projektové dokumentace s citlivým přístupem k již osazené pamětní desce.

 

Odhadované náklady

345000 Kč
Pozn.:

Předpokládané náklady:
Přípravné práce, očištění skály od náletových dřevin a mechů                  85.000,-
Průzkum a projektová dokumentace                                                          35.000,-
Samotná realizace lezeckých tras a kotevních bodů                                  225.000,-

Umístění

skála podél stezky pod hrází přehradní nádrže Skalka ke Krajinné výstavě II, p.p.č.506/1, v k.ú.Cheb

Posouzení realizovatelnosti

Jedná se o významný krajinný prvek. Zásah do biotopu se z pohledu ochrany přírody jeví jako nevhodný. Také z hlediska bezpečnostního není tento skalnatý útvar vhodný jako veřejná lezecká stěna z důvodu průběžného uvolňování kamenů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy