Cykloobousměrky

Zřízení cykloobousměrek na vybraných jednosměrných komunikacích
Autor(ka): Jaroslav Aust
Nerealizovatelné
2022
Sdílet:
Odůvodnění:

Jezdit po Chebu na kole a dodržovat dopravní předpisy znamená zejména na sídlištích doslova okružní jízdy díky četným jednosměrkám. Dostat se o pár metrů tak při dodržení dopravních předpisů, které zakazují cyklistovi vjet na chodník či jezdit v protisměru, znamená najezdit kilometry navíc, často po mnohem nebezpečnějších komunikacích. Ve vyspělém světě tento problém řeší takzvané cykloobousměrky, neboli dopravní opatření umožňující  cyklistům jet jednosměrkou i v protisměru, ideálně doplněná piktogramy na vozovce upozorňující řidiče na možný výskyt cyklistů. S narůstající cyklodopravou by bylo vhodné s tímto dopravním opatřením uvažovat i v Chebu.

Popis:

V rámci meganápadu by byla posouzena vhodnost některých ulic z hlediska bezpečnosti dopravy pro jejich využití jako cykloobousměrek. Například se jedná o ulice Dvořákova na sídlišti Zlatý vrch, Lesní a Stavbařů na sídlišti Skalka, Mírová, Kosmonautů a V Zahradách na Spáleništi, Komenského, Mánesova, Obětí nacismu, případně dalších vhodných.

Pokud se ve výhledu chystají rekonstrukce některých z těchto komunikací, nemělo by to být vzhledem k relativně zanedbatelným nákladům důvodem k odkladům realizace, pokud tento nápad uspěje.

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Více lokalit

Nerealizovatelné

Navrhované cykloobousměrky nejsou zapracovány v městské studii cyklotras, ze které se při postupném zkvalitňování infrastruktury pro cyklodopravu vychází. Před samotnou realizací by navíc musela být vždy zpracována projektová dokumentace s návrhem dopravního značení, kterou pak schvaluje Dopravní inspektorát Policie ČR. Na základě toho následně probíhá správní řízení o stanovení dopravního značení. Náklady na realizaci návrhu by tak výrazně přesáhly v návrhu uvedený odhad. Návrh je proto zařazen mezi nerealizovatelné.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy