Nevíte si rady? Přečtěte si podmínky podání nebo kontaktujte naši koordinátorku !

  Informace o návrhu
 • Úderný a jasný. Bude Váš návrh provázet až do hlasování.
 • Krátký a výstižný popis návrhu, který bude použit pro jeho propagaci. Max. 70 slov.
 • Co nejpřesnější popis návrhu, aktivit, prvků, způsobů realizace apod. Je vhodné také návrh pečlivě zdůvodnit. Max. 300 slov.
 • Zadejte částku bez mezer, například 150000.
 • Nepovinné. Prosíme, použijte šablonu podrobného rozpočtu ke stažení v patičce webu.
 • Povinná příloha. Tento obrázek použijeme pro prezentaci Vašeho návrhu na webu i v tiskovinách města. Prosíme o dostatečně kvalitní obrázek, ke kterému máte autorská práva. Doporučujeme formát na šířku. Maximální velikost obrázku 1 MB.
 • Můžete nahrát až 12 dodatečných obrázků ve velikosti do 1 MB.
 • Adresa, případně více adres v případě, že se návrh týká více míst. Pokud se váš návrh týká širší oblasti, popište ji.
 • Do vyhledávacího pole zadejte adresu místa, kterého se Váš návrh týká. Alternativně můžete na mapě manuálně najít konkrétní místo a kliknout na něj pacičkou. Místo je vybráno tehdy, když se na něm objeví červená značka. Realizovat lze pouze návrhy umístěné na pozemcích města (viz. podmínky podání).
 • Je třeba zvolit alespoň jednu z variant. Pokud si nejste jist/a zda pozemek či budova, kde by měl být Vás návrh realizován je ve vlastnictví města, ověřte si to v aplikaci https://kolin.obce.gepro.cz/.
 • Kontaktní informace
 • Věk spoluaotora resp. zákonného zástupce musí být minimálně 18 let.
 •