Čekejte na posouzení.

Propagujte svůj návrh.

Podmínky

Návrh může podat každý občan s trvalým pobytem v Kolíně. Pokud je navrhovatel mladší 15 let, musí jeho návrh podpořit zákonný zástupce.

Navrhovatelé jsou klíčovými aktéry procesu. Je žádoucí, aby aktivně spolupracovali nejen s úřadem i s veřejností. Na veřejných akcích mohou navrhovatelé sami účastníkům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad má plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci kontroly realizovatelnosti došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a realizátora investic.

Návrh musí být realizován na území města, musí se týkat veřejného prostranství, pozemky a budovy musí být ve vlastnictví města.  Potřebné údaje naleznete zde (zaškrtněte položky Katastrální mapa KN a Majetek obce). 

Téma návrhu není nijak omezeno. Vhodné jsou zejména návrhy na úpravy či instalace prvků ve veřejném prostoru, zvelebení veřejného prostranství, zkvalitnění životního prostředí, sousedská setkání, vzdělávání, volnočasové aktivity a podobně. Návrh musí mít přínos pro širokou veřejnost.

Limit pro realizaci jednoho návrhu je stanoven na 600 000 Kč.  Návrh by dále neměl generovat neadekvátní provozní náklady. (Nezapomeňte, že u některých stavebních akcí je nutné zpracovat projektovou dokumentaci. I její cena se započítává do nákladů potřebných pro realizaci.)

Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení realizovatelnosti návrhu. Návrh musí být zpracovaný srozumitelně a musí být vyplněna všechna povinná pole formuláře, tedy i odhad nákladů na realizaci a přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Čím více informací nám poskytnete, tím lépe budeme moci posoudit realizovatelnost vašeho návrhu.

Pokud potřebujete konzultaci, obraťte se na koordinátorku.

Finanční náklady na jeden návrh musí být max 600 000 Kč.

Návrh musí být
možné zrealizovat
během 1 roku.


Lhůta pro podání návrhů končí 7. května 2023.

Nárvhy se podávaly
od 27.3. do 21.5.2023

Vyberte si jeden ze tří způsobů podání.

podání online

nejpohodlnější a nejrychlejší způsob podání