Vylaď Kolín s námi

Milí návštěvníci webu,

podávání návrhů na vyladění Kolína bude možné už

během 27. 3. 2023. Mezitím se můžete inspirovat participativními rozpočty v jiných městech, zorientovat 

v pravidlech nebo si črtat vlastní návrh na nečisto.

Děkujeme vám za pochopení a těšíme se na Vaše návrhyU

Harmonogram

Zastupitelstvo dává projektu zelenou.

13. března 2023

Lidé konzultují a přihlašují návrhy.

27. března - 7. května

Realizovatelnost návrhů prověří úředníci.

květen-červen 2023

Návrhy se prodiskutují na veřejných setkáních.

červen 2023

O návrzích proběhne hlasování.

22. září - 22. října

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů.

listopad 2023 a 2024