Co je Broďáci Brodu

Broďáci Brodu je šancí pro každého, kdo přichází s dobrým nápadem!

Máme za sebou pilotní ročník participativního rozpočtu s názvem Broďáci Brodu. V loni bylo přihlášeno celkem 21 rozmanitých návrhů a z nich šlo 17 ke hlasování o realizaci. Vítězné tři návrhy jsou nyní už hotové. Ve srovnání s jinými městy v naší zemi jsme dopadli velmi dobře a měli jsme se čím chlubit. 

I letos budeme mít možnost přijít se svými nápady a obohatit naše město. Berme to jako příležitost zapojit se do rozvoje města v realizaci konkrétních drobných projektů, které nám zpříjemní život, přinesou užitek nebo pěkný zážitek.   

Půjde o investiční projekty i neinvestiční aktivity financované z rozpočtu města mimo dotační systém města Český Brod, který je řadu let u nás využíván především místními spolky.

Zastupitelé se rozhodli navýšit celkovou částku na realizaci všech projektů z 300.000 Kč na 600.000 Kč. 

I letos jsme si vybrali zkušeného průvodce – českou neziskovou organizaci Agora CE , která stála u zavedení tohoto demokratického procesu v řadě měst a obcí naší republiky. 

Jaký je postup?

 1. Lidé předkládají návrhy, co by se za peníze z participativního rozpočtu mělo v Českém Brodě v následujícím roce vylepšit.
 2. Městský úřad Český Brod návrhy posoudí z hlediska realizovatelnosti a případně je ve spolupráci s autory upraví do realizovatelné podoby.
 3. Třetím krokem je společné setkání autorů s lidmi, kteří se chtějí o návrzích či autorech dozvědět více.  Nebude chybět ani vedení města se zástupci odborů MěÚ, které společně s autory dotvoří návrh tak, aby mohl být postoupen do poslední fáze. Na takovém veřejném setkání mohou všichni nejen diskutovat o přesné podobě návrhů, ale mohou se dozvědět mnohé o své obci a o tom, jak vlastně funguje.
 4. Následně se návrhy roztřídí a upraví do finální podoby postupující do hlasování.
 5. Vyvrcholením procesu participativního rozpočtování je on-line hlasování o tom, které návrhy mají být z peněz participativního rozpočtu zrealizovány.

Vedení města sběr nápadů v průběhu procesu tvorby participativního rozpočtu může využít k realizaci projektů i mimo tuto aktivitu. Například tím, že některý nápad začlení do finančně náročnějšího projektu města, který ještě nebyl ukončen nebo je naopak v nejbližších letech plánovaný k realizaci. To vše po dohodě s autorem nápadu. 

Jaké nápady můžete zaslat?

Váš nápad by měl být v první řadě prospěšný, užitečný a měl by také přinést jiným radost. Takovou radost může Vašim sousedům udělat například nový záhon růží, vysázené stromy v ulici, lavička na zastávce autobusu, koše na odpadky, cyklostojan… Dětem a nakonec i rodičům může udělat radost například nové hřiště, doplnění jednoho neobyčejného herního prvku, rampa skateparku nebo přístřešek pro společná setkání. Dalo by se toho vymyslet opravdu mnoho. To je ale už na Vás!
Inspirací pro Vás mohou být již realizované projekty z jiných měst. 

Podrobné znění pravidel najdete zde. Ve zkratce Váš návrh musí splnit jen několik základních podmínek.

 • Návrhy mohou mít investiční i neinvestiční povahu.
 • Jedním z hlavních kritérií je realizace návrhu na území města. V případě investic do majetku, který není vlastnictvím města, je třeba navrhovatelem projektu zajistit souhlas vlastníka s využíváním této investice. Pokud se tak nestane,  nebude tento návrh zařazen ke hlasování pro realizaci.
 • Nejvyšší možné náklady pro realizaci jednoho návrhu nesmí přesáhnout částku 400.000 Kč včetně DPH, přičemž minimální výše ceny jednoho návrhu musí být 15.000 Kč včetně DPH. 
 • Na realizaci všech návrhů je vyčleněná částka 600.000 Kč.
 • Realizovaný návrh nebude generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
 • Realizace návrhu musí být v kompetenci města.
 • Realizace návrhu musí být v souladu se strategickým a územním plánem a plánovanými investicemi města. 
 • Při tvorbě návrhu věnujte pozornost dodržení pravidel pro jeho podání a tomu, abyste úřadu poskytli co nejvíce informací k posouzení jeho proveditelnosti.

Harmonogram 2022

Radnice uvolní část rozpočtu

leden 2023

Lidé přijdou s návrhy a v termínu je podají

6. 2. 2023 - 12. 3. 2023

Návrhy prodiskutují občané mezi sebou na sousedském setkání
květen 2023
Realizovatelnost návrhů prověří úředníci
do 30. 4. 2023
O návrzích proběhne hlasování

16. - 30. 6. 2023

Radnice zajistí realizaci vybraných návrhů

polovina srpna - 31. 12. 2023

Participativní rozpočet v kostce

Participativní rozpočtování není ve světě žádná novinka. Používá se dnes v tisících obcí, měst, krajů, států i menších komunit po celém světě. V roce 1989 ho poprvé začali využívat v Brazílii ve městě Porto Alegre jako nástroj pro efektivní určení hlavních priorit pro rozpočet Tento postup pro rozhodování se následně ujal jak v jižní Americe, tak ve zbytku světa. Podporují ho významné instituce jako Spojené národy nebo Světová banka jako efektivní nástroj participace. 

Participativní rozpočtování se rozšířilo i do Evropy. Využívají ho od západu na východ. Tradičně silný je ve Španělsku a Portugalsku, ale využívají ho také města v dalších evropských zemích.  Naši polští sousedé jej dokonce zavádí legislativně. U nás se tento nástroj občanské participace stává více a více populární. Mapa participativního rozpočtování ukazuje neustále se zvětšujícího počtu zapojených měst v České republice.  

Cílem participativního rozpočtu není jen přerozdělit určité množství peněz, nejde tedy o nově pojmenovaný grantový systém. Smyslem participativního rozpočtu je vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet, ale naučit radnice způsobu, jak občanům naslouchat a jak s nimi efektivně a konstruktivně komunikovat. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezisousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra v obci.