Kontakty

Koordinace Webu města

Koordinátorkou participatiního rozpočtu je Petra Ištvániková

Neváhejte ji oslovit s dotazy prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo na předem sjednané schůzce na městském úřadě.

  • Tel:  723 665 692
  • Mail: istvanikova@cesbrod.cz
  • Adresa: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Kontakty MěÚ Český Brod

Kontaktní formulář

  •