Veřejná pítka – osvěžení pro všechny Broďáky!

Veřejná či městská pítka mohou k osvěžení využít úplně všichni, zejména pak hrající si děti v horkých dnech, rodiny na svých procházkách, sportovci nebo prostě každý, kdo má zrovna žízeň či si chce opláchnout ruce, obličej, napustit si pet lahev, apod. Pítka jsou napojena na veřejný vodovod a umístěna na vhodných frekventovaných místech – vycházková trasa na Štolmíř, park na Škvárovně a parčík s dětským hřištěm v Liblicích.
Realizovatelné
2022
Sdílet:

Veřejná městská pítka zvyšují komfort občanů při užívání veřejných prostranství. V Českém Brodě již jedno pítko úspěšně funguje, a to v parku u Šembery, poblíž dětského hřiště. Pítka fungují celoročně, hojně jsou však využívána v teplejších měsících, kdy slouží k občerstvení široké veřejnosti. Využití je maximální v letních měsících, kdy je ocení v podstatě všichni občané, kteří aktivně využívají veřejný prostor. Tento projekt počítá s umístěním 3 pítek. Umístění pítek je situováno na frekventovaná místa, kde mohou být maximálně využita. Jedná se o rekreační a hojně navštěvované zóny, což je park na Škvárovně, vycházková trasa z Českého Brodu na Štolmíř a náves s dětským hřištěm v Liblicích. Místa byla vybrána také s ohledem na blízkost trasy vodovodního potrubí. Přebytečná odtékající voda by se řešila zasakováním v okolní travnaté ploše či by se udělala štěrková kapsa.
1. Park Škvárovna, poblíž dětského a workoutového hřiště. Zde je velká koncentrace dětí na dětském hřišti, mladých i dospělých sportovců.
2. Počátek oblíbené procházkové trasy z Českého Brodu na Štolmíř, na konci ulice V Lukách, za veterinární klinikou, na rozcestí cest. Zde by došlo k zatraktivnění tohoto rozcestí. Případná alternativa k tomuto druhému umístění je prostor tzv. „Útulny“, který se nachází rovněž na počátku této polní komunikace směrem na Štolmíř.
3. Třetím místem pro veřejné pítko je parčík s dětským hřištěm v Liblicích.

Odhadované náklady

362000 Kč
Pozn.: Rozpočet byl konzultován na odboru rozvoje.

Umístění

Park Škvárovna, na konci ulice V Lukách za veterinární stanicí, Liblice – parčík s dětským hřištěm

Posouzení realizovatelnosti

Po konzultaci s městských architektem a projektovou manažerkou odboru rozvoje, která prověřila náklady realizace bylo autorovi doporučeno, aby byly v návrhu pouze tři na místo čtyřech plánovaných pítek. Pro pítko v Liblicích bylo doporučeno místo realizace na návsi u dětského hřiště na místo původně plánovaného umístění u autobusové zastávky před SOŠ Liblice. Po souhlasu autora byl návrhu upraven dle výše uvedených doporučení.

Návrh je realizovatelný. Z hlediska státní památkové péče: v souhlasu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno samostatné rozhodnutí.

Návrh je realizovatelný.

Návrh je realizovatelný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy

Zútulnění čekárny dětského oddělení

Prostor čekárny u dětských doktorek Mudr. Košnářové a Mudr. Drahoňovské je ve velmi neutěšeném stavu, též společná chodba k Mudr. Cabrnochovi. Návrh spočívá v umístění nového vybavení, které by vytvořilo příjemné prostředí.

Více »

Bez aut do školy

Cílem projektu je vybudovat bezpečné vekokapacitní stojany na kola, koloběžky a další alternativní dopravní prostředky u ZŠ Žitomířská a ZŠ Tyršova.

Více »