Veřejná pítka – osvěžení pro všechny Broďáky!

Veřejná či městská pítka mohou k osvěžení využít úplně všichni, zejména pak hrající si děti v horkých dnech, rodiny na svých procházkách, sportovci nebo prostě každý, kdo má zrovna žízeň či si chce opláchnout ruce, obličej, napustit si pet lahev, apod. Pítka jsou napojena na veřejný vodovod a umístěna na vhodných frekventovaných místech – vycházková trasa na Štolmíř, park na Škvárovně a parčík s dětským hřištěm v Liblicích.
Realizovatelné
2022
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Veřejná městská pítka zvyšují komfort občanů při užívání veřejných prostranství. V Českém Brodě již jedno pítko úspěšně funguje, a to v parku u Šembery, poblíž dětského hřiště. Pítka fungují celoročně, hojně jsou však využívána v teplejších měsících, kdy slouží k občerstvení široké veřejnosti. Využití je maximální v letních měsících, kdy je ocení v podstatě všichni občané, kteří aktivně využívají veřejný prostor. Tento projekt počítá s umístěním 3 pítek. Umístění pítek je situováno na frekventovaná místa, kde mohou být maximálně využita. Jedná se o rekreační a hojně navštěvované zóny, což je park na Škvárovně, vycházková trasa z Českého Brodu na Štolmíř a náves s dětským hřištěm v Liblicích. Místa byla vybrána také s ohledem na blízkost trasy vodovodního potrubí. Přebytečná odtékající voda by se řešila zasakováním v okolní travnaté ploše či by se udělala štěrková kapsa.
1. Park Škvárovna, poblíž dětského a workoutového hřiště. Zde je velká koncentrace dětí na dětském hřišti, mladých i dospělých sportovců.
2. Počátek oblíbené procházkové trasy z Českého Brodu na Štolmíř, na konci ulice V Lukách, za veterinární klinikou, na rozcestí cest. Zde by došlo k zatraktivnění tohoto rozcestí. Případná alternativa k tomuto druhému umístění je prostor tzv. „Útulny“, který se nachází rovněž na počátku této polní komunikace směrem na Štolmíř.
3. Třetím místem pro veřejné pítko je parčík s dětským hřištěm v Liblicích.

Odhadované náklady

362000 Kč
Pozn.: Rozpočet byl konzultován na odboru rozvoje.

Umístění

Park Škvárovna, na konci ulice V Lukách za veterinární stanicí, Liblice – parčík s dětským hřištěm

Posouzení realizovatelnosti

Po konzultaci s městských architektem a projektovou manažerkou odboru rozvoje, která prověřila náklady realizace bylo autorovi doporučeno, aby byly v návrhu pouze tři na místo čtyřech plánovaných pítek. Pro pítko v Liblicích bylo doporučeno místo realizace na návsi u dětského hřiště na místo původně plánovaného umístění u autobusové zastávky před SOŠ Liblice. Po souhlasu autora byl návrhu upraven dle výše uvedených doporučení.

Kancelář vedení města

Návrh je realizovatelný. Z hlediska státní památkové péče: v souhlasu s § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů bude vydáno samostatné rozhodnutí.

Odbor výstavby a územního plánování

Návrh je realizovatelný.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh je realizovatelný.

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy

Fotbalové branky a basketbalové koše k volnému sportování

Cílem projektu je osadit vybraná místa (v tomto konkrétním případě oblast cyklostezky mezi Českým Brodem a Štolmíří, tzv. „Útulna“) fotbalovými brankami a basketbalovými koši. Snahou je umožnit zejména dětem větší sportovní vyžití ve venkovním prostoru, a to bez nutnosti velkých investic ze strany města.

Více »

OŽIVENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U RADNICE

Záměrem projektu je revitalizace stávajícího dětského hřiště v parku vedle radnice. Úprava prostoru bude spočívat v doplnění dětského hřiště o 7 dřevěných laviček, pískoviště, bezpečnostní plot a arboristické práce. Doplnění a úprava hřiště o výše zmíněné vybavení přinese užitek občanům a návštěvníkům našeho města.

Více »