Park plný překvapení – projekt II. zemní trampolíny

Cílem projektu je zatraktivnit Jiráskův park a motivovat občany do tohoto půvabného prostoru zavítat a trávit zde více času. Navrhujeme celkový koncept, který by byl realizován průběžně v horizontu 5-10 let v součinnosti s možnostmi rozpočtu města. Projekt si klade za cíl oslovit široké spektrum obyvatel s využitím pro všechny věkové kategorie. Více viz přílohy.
Realizované
2021
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Druhý nejlépe hodnocený návrh v pořadí žebříčku hlasování byl tento návrh Petra Fořta a Lucie Ulíkové. S autory jsme se dohodli na realizaci zabudování pouze dvou zemních trampolín a tím jsme ponížili původní rozpočet z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč. Dohodli jsme se také na tom, že stávající kolotoč dostane nový nátěr i prkna na sezení a zatím zůstane na původním místě. Počítá se i s úpravou povrchu kolem stávajících laviček v blízkosti zemních trampolín.
Lídři návrhu se rozhodli založit sbírku a pokusili se sehnat peníze na další trampolíny, které byly původně v plánu. Nápad se lidem líbil a vybralo se 93.200 Kč, za což patří všem velké poděkování! (odkaz na sbírku)

První krok je rekultivace stávajícího prostoru místo starého kolotoče. Toto tradiční místo setkávání si zaslouží atraktivnější prvky. Navrhujeme zemní trampolíny. Atrakce je určena pro širší věkové rozpětí a svým minimalistickým designem nenaruší ráz parku. V areálu parku se podařilo vybudovat hřiště pro nejmenší, ale chybí aktivní zábava pro starší děti a dorost.

Odhadované náklady

300000 Kč

Umístění

park Jiráskovy sady

Posouzení realizovatelnosti

Návrh je realizovatelný.

Odbor výstavby a územního plánování

Návrh je realizovatelný. Z hlediska ochrany přírody bez připomínek. Z hlediska nakládání s odpady bez připomínek. Z hlediska ochrany ovzduší nemáme námitek. Z hlediska vodního hospodářství bez připomínek. Z hlediska ochrany ZPF bez připomínek. Z hlediska státní správy lesů bez připomínek.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh je realizovatelný.

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy

“Zažít město jinak” aneb Broďáci Brodu

“Zažít město jinak” aneb Broďáci Brodu

„Zažít město jinak“ je celorepubliková společenská oslava sousedského života v daném městě. Mimo spousty lokací v Praze se do ní zapojuje i například Kutná Hora, Nymburk, Beroun, Brno, Olomouc, Hradec Králové a desítky dalších menších či větších měst.

Více »

Osazení nových závěsných květináčů

Pro zkrášlení a zpříjemnění vzhledu ulice Krále Jiřího, která vede z vlakového nádraží směrem do centra města navrhuji zakoupení závěsných květináčů. Ty by byly instalovány na sloupy veřejného osvětlení. Osázení nových květináčů by mělo navazovat na květinovou výzdobu v oknech městských budov a již instalovaných závěsných květináčů v centru města.

Více »